Трансформації освіти Японії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Трансформації освіти Японії by Mind Map: Трансформації освіти Японії

1. У 2001 р уряд Японії затвердив «Стратегію електронної Японії» ( "e-Japan strategy", ), в рамках якої були розроблені і прийняті заходи, спрямовані на поліпшення ІКТ-інфраструктури, сприяння розвитку і використанню програмного забезпечення та ін.

2. Фази

2.1. прогнозування майбутнього

2.1.1. У 1999 році офіційно в Японії проголошено початок інформаційної революції. У 2001 р уряд Японії затвердив «Стратегію електронної Японії»

2.1.2. Пізніше в Японії було прийнято багато документів, які стосувалися textвикористання ІКТ у навчанні, такі як: «Стратегія електронної Японії», «Нова ІТ-реформа», «Стратегія електронної Японії 2015» тощо.

2.2. Провідний дослідник можливостей застосування ІТ в освіті Департаменту початкової та середньої освіти Міністерства освіти, спорту, науки і технологій Японії Унетзава Атцусі в одному з інтерв’ю повідомив, що у грудні 1999 року уряд Японії затвердив програму “Millennium”, спрямовану на інформатизацію системи освіти у країні. Програма виконувалася у два етапи: перший завершився в березні 2002 року – до мережі Інтернет було підключено всі державні середні школи, усі вчителі набули певних знань і вмінь роботи із ПК, що передбачало не викладання інформаційних технологій, а обізнаність у галузі ІКТ на рівні користувача; завершення другого етапу було визначено на березень 2006 року. До того часу доступ до мережі Інтернет мали всі школи Японії – приватні, державні, середні та початкові. На цьому етапі всі вчителі країни повинні вільно володіти інформаційними технологіями для застосування у професійній діяльності.

2.3. план управління

2.4. Японія зробила великий та грунтовний крок до впровадження ІКТ в систему освіти. Уряд розробивши стратегію та підкріпивши її пакетом документів впровадження з 90х до сьогодення демонструє рівень оволодіння трансформацією освіти садочків, шкіл, університетів та "освіти впродовж життя". Зараз запускають проекти, що планують зміни освіти до 2022 року. Японія має гранти, стипендії для навчання та співпрацює в проектах впровадження ІКТ з багатьма країнами світу

2.5. Впровадження: TODAI TV ( ) завантажують відео лекцій на iTunes. Japan Open CourseWare Consortium, JOCW, Японський консорціум відкритих курсів Система підтримки Інтернет освіти в університеті Тезукаямя HIVE ( ) - відкритий відеоархів Global Learning Object Search System, тощо

2.6. ресурсне забезпечення

2.7. розробка стратегічного плану

2.7.1. Метою освіти має бути гармонійний розвиток особистості та прагнення до виховання здорових тілом і духом громадян, наділених якостями, що необхідні для формування мирної країни та демократичного суспільства

3. Джерела

3.1. Intel® Education Transformation Policy Tool

3.2. Бендерець Н. М. Досвід навчання інформаційних технологій майбутніх учителів в Японії [Електронний ресурс] / Н. М. Бендерець, Л. А. Карташова // Електронне наукове фахове видання "Народна освіта". – 2014. – Режим доступу до ресурсу: Досвід навчання інформаційних технологій майбутніх учителів в Японії | - Електронний інституційний репозитарій Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради Академія неперервної освіти

3.3. http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod/?09.html.

3.4. Рожнова В. М., Біліченко П. Г. Сучасний стан інформатизації початкової та середньої освіти Японії. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: матеріали конф. Харків, 2013 URL. Режим доступу до ресурсу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/02dec2013/15.pdf

3.5. Осадчий В. В. СУЧАСНІ РЕАЛІЇ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ [Електронний ресурс] / В. В. Осадчий, К. П. Осадча // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: . https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/1252/9 51

4. Учасники

4.1. Уряд Японії, та зокрема - Міністерством освіти, культури, спорту, науки, і технологій Японії

4.2. ЮНЕСКО. Допомога у виробленні стратегії і реалізації політики інформатизації освіти

4.3. Японско-Монгольский центр. Забезпечив професійну підготовку для фахівців в сфері ІКТ.

4.4. Цільові фонди Японії

5. Етапи

5.1. Розробка соціальних компетенцій для виживання індивідуальна автономія і співпраця в диверсифікованому суспільстві, що стрімко змінюється

5.2. Побудова безпечних освітніх мереж, що пропонують широкий спектр можливостей для навчання

5.3. Створення кадрів для більш яскравого майбутнього - виховання особистостей, що прагнуть змін і формують нові цінності, а також тих, хто є лідером у кожній сфері суспільства

5.4. Створення динамічних спільнот проактивних громадян з перспективою залучення нових учасників

6. Інструментарій

6.1. Міністерством освіти, культури, спорту, науки, і технологій Японії вводиться програмування в обов’язкові дисципліни для вивчення в початковій школі з 2020 р. обов’язковою дисципліною в середній школі програмування стане з 2021 р., а в старшій школі – з 2022 р.

6.2. У початковій школі програмування викладатимуть в ігровій формі. Розроблено навчальні матеріали, наприклад, де діти пишуть програми для керування ігровими персонажами, складаючи алгоритм із своєрідних “будівельних блоків”. Уроки програмування передбачається додати до навчальний планів з дисципліни “Наука”. У деяких префектурах Японії програмування вже зараз ввели як обов’язковий предмет в початковій школі ініціативи шкільної адміністрації, громадських організацій і компаній. Перші експерименти показали позитивний результат, і зараз зазначені префектури узагальнюють досвід для впровадження його в загальнодержавну навчальну програму. У середній школі Міністерство освіти планує переробити і збагатити прості приклади програмування, які зараз викладають на уроках праці. У старшій школі залишать нинішні просунуті уроки програмування, але вони стануть обов’язковими.

6.3. Проектом передбачено використання в майбутньому потужного інформаційно-технологічного процесу для створення нової країни. В основі проекту розвиток інформаційно-комунікативних технологій, виникнення попиту на безліч нових навичок, включаючи здатність використовувати інформаційно-комунікативне обладнання, здатність збирати та редагувати точну інформацію з величезного потоку даних в мережі Інтернет.