АНАЛІЗ УРОКУ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
АНАЛІЗ УРОКУ by Mind Map: АНАЛІЗ УРОКУ

1. Дата.

1.1. Клас

1.1.1. Предмет

2. Готовність класу до уроку

3. тема і мета уроку

3.1. навчальна

3.2. Розвиваюча

3.3. Виховна

4. Організація уроку

4.1. Тип уроку

4.2. Структура уроку,його етапи і послідовність

4.3. Мовлення учнів

4.4. Види навчальної діяльності

4.5. Поєднання фронтальної,групової та індивідуальної роботи

4.6. Раціональне використання часу

5. Зміст уроку

5.1. науковий виклад матеріалу ,його відповідність особливостям учнів

5.2. Виховне значення уроку

5.3. Доцільність викладеного матеріалу для опитування,

5.4. Відповідність змісту уроку вимогам програм

5.5. зв'зок вивченого матеріалу з попереднім

5.6. Міжпредметні зв'язки

5.7. Обсяг знань учнів,їх вмінь і навичок

5.8. Зв'язок теорії з практикою

6. Методика проведення уроку

6.1. Обладнання уроку,використання наочності

6.2. відповідність методів і прийомів навчльним,виховним та розвиваючим матеріалом

6.3. відповідність методів змісту,віку і рівню підготовки учня

6.4. постановка учителем перед учнями мети і проведення підсумків

6.5. Робота зі слабовстигаючими унями

6.6. Дотримання на уроці єдиних вимог до учнів

7. Організація пізнавальної діяльності учнів

7.1. Роль,місце і характер самостійної роботи учнів на уроці

7.2. Використання підручників і наочних посібників

7.3. Послідовність питань і завдань

7.4. Прийоми активізації учнів

7.5. Характер пізнавальних завдань,формулювання проблемних питань

8. Психологічні основи уроку

8.1. Розвиток уваги

8.2. Розвиток пам'яті,мислення

8.3. Чергування матеріалу різного ступеня важкості

8.4. Присутність психологічних пауз

8.5. Емоційна атмосфера уроку

9. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів на уроці

10. Об'єм,характер домашнього завдання

11. Робота і поведінка учнів на уроці

11.1. Активність класу

11.2. Зацікавленість дітей матеріалом уроку

11.3. Дисциплінованість і організованість дітей

11.4. Мовлення учнів

12. Поведінка вчителя

12.1. Витримка,зібраність,доброзичливість у спілкуванні з учнями

12.2. Вміння розподіляти увагу на уроці

12.3. Вимогливість до учнів

12.4. Емоційність

12.5. Мовлення учителя

12.6. Зовнішній вигляд

13. Висновки і побажання