คอลีฟะห์ อุมัร บิน คอตฏ็อบ ฮ.ศ. 13-23

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอลีฟะห์ อุมัร บิน คอตฏ็อบ ฮ.ศ. 13-23 by Mind Map: คอลีฟะห์ อุมัร บิน คอตฏ็อบ ฮ.ศ. 13-23

1. ลักษณะการปกครอง

1.1. ปกครองเเบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (อำนาจอยู่ปกครอง)

1.2. นำอัลกุรอานเเละซุนนะห์มาใช้ในการอ้างอิงในการบริหารบ้านเมือง

1.3. เป็นยุคทองของประวัติศาสตร์อิสลาม

1.4. ชูรอ

1.5. ความเสมอภาค

1.6. เเบ่งการปกครองเป็น 10เเคว้น

2. ความประเสริฐ

2.1. เป็นผู้ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาสอดคล้องกับความคิดของเขา

2.2. ฮิจเราะห์ออกไปมาดีนะห์อย่างเปิดเผย

2.3. ชัยฏอนวิ่งหนี

2.4. อุมัรมีปราสาทในสรวงสวรรค์

2.5. อบูบักรเเละอุมัรคือหูเเละตาของท่านนบี

2.6. มีสัจธรรมอยู่ที่ลิ้นเเละหัวใจ

2.7. ผู้ที่ได้รับสัญญาเข้าสวรรค์

2.8. อิสลามเข้มเเข็งขึ้นเมื่ออุมัรรับอิสลาม

2.9. เป็นพ่อตาของท่านนบี

2.10. เป็นศอฮาบะห์ชั้นอวุโส

3. ชีวประวัติ

3.1. ฉายา (หลังจากเข้ารับอิสลาม)

3.1.1. อัลฟารุก

3.2. ตระกูล

3.2.1. บนีอาดี

3.3. เผ่า

3.3.1. กุร็อยซ์

3.4. เกิดปี ค.ศ. 513 ที่นครมักกะฮฺ ( หลังจากท่านนบี 13ปี )

4. ครอบครัว

4.1. ชื่อมารดา

4.1.1. หันตะมะฮฺ บิน ฮิชาม

4.2. ชื่อบิดา

4.2.1. อัลคอตฏ็อบ บิน นุฟัยล์

4.3. ลูก

4.3.1. อับดุลลอฮฺ

4.3.2. อับดุรเราะห์มาน

4.3.3. อัลอักบัก

4.3.4. ฮัฟเซาะห์

4.3.5. อุบัยดุลลอฮฺ

4.3.6. ฟาฏิมะฮฺ

4.3.7. ฮาซิม

4.3.8. รุกอยยะฮฺ

4.3.9. ซัยด์

5. บุคลิก คุณลักษณะเเละอุปนิสัย

5.1. ผิวขาวอมชมพู

5.1.1. มีความยำเกรง

5.2. เคราดก

5.2.1. มีความเด็ดขาด

5.3. มีรอยดำที่เเก้ม

5.3.1. มีความอ่อนโยน

5.4. ดวงตาเเดง

5.4.1. มีเมตตา

5.5. ร่างสูงใหญ่

5.5.1. ถ่อมตน

5.6. ฉลาด อ่านออกเขียนได้

5.6.1. ไหวพริบดี

5.7. อารมณ์ร้อน

5.7.1. โกรธง่าย

6. การเข้ารับอิสลาม

6.1. รับเเรงจูงใจสู่อิสลามจากน้องสาว (บ้านฟาฏิมะฮฺ) โดยอ่าน Surah toha: 1-5

6.2. รับกับท่านนบีที่บ้าน อัรกอม บิน อบีอัรกอม

7. การเป็นคอลีฟะห์

7.1. เป็นการสั่งจากอบูบักร ประชุมกับ

7.1.1. ซะอีด บิน ซัยด์

7.1.2. อับดุรเราะห์มาน บิน เอาฟ

7.1.3. อุษมาน บิน อัฟฟาน

8. ผลงานความเจริญ

8.1. เริ่มใช้ปฏิทินฮิจญ์เราะห์ศักราช

8.2. ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนบี

8.3. เป็นคอลีฟะห์คนเเรกที่จัดตั้งให้มีผู้พิพากษา

8.4. กำหนดปฏิทินอิสลาม

8.5. เป็นคอลีฟะห์คนเเรกที่ออกตรวจประชาชนในเวลากลางคืน

8.6. สร้าง/ดำริ นวัฒกรรมใหม่ๆในการปกครอง

8.6.1. บัยตุลมาน

8.6.2. จัดตั้งระบบดิวาน

8.6.3. เงินบำนาญเเก่ผู้สูงอายุ

8.6.4. เเบ่งการปกครองเป็นเเคว้น

8.7. สร้างระบบการขนส่งเเละสาธารณูปโภคตามเมืองต่างๆ

8.8. เเต่งตั้งผู้ว่าราชการตามเเคว้นต่างๆ

8.9. จัดตั้งศาลยุติธรรม

8.10. จดบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

9. การขยายอาณาเขต

9.1. พิชิตดามัสกัส ปี ฮ.ศ.13

9.2. พิชิตอิรัก ปี ฮ.ศ.14

9.3. พิชิตเยรูซาเลม ปี ฮ.ศ.15

9.4. พิชิตอียิปต์ ปี ฮ.ศ.20

9.5. พิชิตอาเซอร์ไบจัน ปี ฮ.ศ.22

9.6. พิชิตก็อรฺกาน ปี ฮ.ศ.22

10. เหตุการณ์สำคัญในการปกครอง

10.1. คอลิด บิน วาลิดถูกปลดจากตำเเห่ง

10.2. การพิชิตบาบิโลนเเละกุชา

10.3. การเนรเทศชาวคริสต์เตียนในเเคว้นนัจญ์รอน

10.4. พิชิตมะดาอิน

10.5. พิชิตดามัสกัสอยู่ซีเรีย

10.6. พิชิตยาลูลา

10.7. พิชิตเมืองฮิมล์

10.8. พิชิตบัยซาน

10.9. อุมัรเผชิญหน้ากับพวกเปอร์เซีย

10.10. สงครามฟีอิล

10.11. สงครามบุวัยห์

10.12. สงครามกอดิซียะฮฺ

11. การเสียชีวิต

11.1. เสียชีวิตตอนอายุ 63ปี

11.2. ถูกทาสชาวเปอร์เซียเเทงด้วยกั้นหยั่น (อบูลุลูอะห์)

11.3. ศพถูกฝังเคียงข้างท่านนบี