BİTKİLER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BİTKİLER by Mind Map: BİTKİLER

1. Damarlı Bitkiler

1.1. Damarlı Sporlu Bitkiler

1.1.1. Eğrelti Otu

1.1.2. Kibrit Otu

1.2. Damarlı Tohumlu Bitkiler

1.2.1. Kapalı Tohumlular

1.2.1.1. Tek Çenekliler

1.2.1.2. Çift Çenekliler

1.2.2. Açık Tohumlular

2. Damarsız Bitkiler

2.1. Çok Hücreli Algler

2.2. Ciğer otları

2.3. Likenler

2.4. Kara Yosunları