Thu điếu ( Câu cá mùa thu )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thu điếu ( Câu cá mùa thu ) by Mind Map: Thu điếu ( Câu cá mùa thu )

1. Tác giả, tác phẩm

1.1. Nguyễn Khuyến (1835-1909)

1.1.1. Sống trong thời đại đầy biến động lịch sử

1.1.2. Tam nguyên Yên Đổ

1.1.3. Làng Và - Yên Đổ - Bình Lục - Hà Nam

1.1.4. Người tài năng, cốt cách thanh cao, tấm lòng yêu nước thương dân

1.2. Nội dung thơ của tác giả

1.2.1. Tình yêu quê hương, đất nước

1.2.2. Cuộc sống của người nông dân khổ cực, chất phác

1.2.3. Châm biếm, đả kích thực dân xâm lược

1.3. Hoàn cảnh sáng tác

1.3.1. Khi tác giả ở ẩn tại quê nhà

1.3.2. Thuộc chùm 3 bài thơ mùa thu nổi tiếng: Thu điếu, thu ẩm, thu vịnh

2. Phân tích

2.1. 2 câu đầu

2.1.1. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

2.1.1.1. Ao thu

2.1.1.1.1. Đặc điểm của ao Bình Lục : nhỏ nhắn, xinh xắn

2.1.1.1.2. Tính chất

2.1.1.2. Chiếc thuyền câu

2.1.1.2.1. Bé tẻo teo: Làm hài hòa với chiếc ao

2.1.1.2.2. Chiếc : Nghĩa là 1

2.2. 4 câu tiếp

2.2.1. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo

2.2.1.1. Vẽ nên đặc trưng, liền câu cá trong mùa thu vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

2.2.1.1.1. Màu sắc

2.2.1.1.2. Hình dáng

2.2.1.1.3. Chuyển động

2.3. 2 câu cuối

2.3.1. Tựa gối buông cần lâu chẳng được Cá đâu đớp động dưới chân bèo

2.3.1.1. 2 cách hiểu

2.3.1.1.1. Cá ở đâu đó đớp động dưới chân bèo -> Nên hiểu theo cách này

2.3.1.1.2. Không có cá đớp động

2.3.1.2. Tiếng động: Làm nhà thơ sực tỉnh, quay về thực tại

3. Gọi hồn dân tộc qua gam màu thân thuộc

4. Vẽ hình ảnh mùa thu bằng nét vẽ đơn giản