Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chí Phèo by Mind Map: Chí Phèo

1. Phân tích

1.1. Khởi đầu

1.1.1. Nơi lò gạch cũ

1.1.1.1. Ít người qua lại

1.1.1.2. Cánh đồng sương trắng

1.1.2. Chí phèo bị chối từ

1.1.2.1. Cuộc đời hắn được nuôi bởi số phận

1.1.2.2. Nông dân tốt nuôi dưỡng=> chí phèo nông dân tốt

1.2. Bước ngoặt

1.2.1. Bi kịch tha hoá( biến đổi thành người khác)

1.2.1.1. Cơn ghen của Bá Kiến

1.2.1.1.1. Chí phải đi tù

1.2.1.2. Nhà tù thực dân thối nát

1.2.1.2.1. Chí trở thành côn đồ

1.2.2. Sự tha hoá

1.2.2.1. Nhân hình

1.2.2.1.1. Cái đầu trọc lốc

1.2.2.1.2. Răng trắng hớn

1.2.2.1.3. Xăm đầy mình

1.2.2.2. Nhân tính

1.2.2.2.1. Uống rượu say khướt

1.2.2.2.2. Vác dao đòi nợ

1.2.2.3. Rạch mặt ăn vạ

1.2.3. =>

1.2.3.1. Chí phèo sau khi ra tù thành kẻ côn đồ

1.2.3.2. Sự tha hoá cứ thế lớn mạnh trở thành quỷ dữ

1.3. Gặp Thị Nở

1.3.1. Muốn được làm người

1.3.2. Quay lại làm thành niên tốt

1.4. Bà cô của Nở từ chối

1.4.1. Do định kiến xưa người xấu thì không thể trở lại tốt

1.5. Giết Bá Kiến

1.5.1. Tạo ra bi kịch vòng lặp

2. Tác phẩm

2.1. Kiệt tác của VHVN

2.2. Điển hình cho người nông dân khốn cùng trc CMT8

3. Bá kiến

3.1. Con cáo già của làng Vũ Đại

3.2. Đánh vào tâm lý Chí Phèo

3.2.1. Biến một kẻ rất hận mình trở thành tay sai đi đòi nợ

3.2.1.1. Chí phèo đòi nợ, giết người

3.2.1.1.1. Không còn nhân tính

3.2.1.1.2. Không còn nhân hình

3.2.1.1.3. Phá hoại bao cơ ngơi

3.2.1.1.4. Phá hoại bao hạnh phúc

4. Tác giả

4.1. Nam cao

4.1.1. Tác giả của văn học dân tộc

4.1.2. Đỉnh cao của văn xuôi hiện thực

4.1.3. Hướng tới nông dân và tri thức (đói khổ)

4.1.4. Giọng văn mỉa mai nhưng mang đầy “chủ nghĩa nhân đạo”