uvod u inf sustave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
uvod u inf sustave by Mind Map: uvod u inf sustave

1. hijerarhija znanja

1.1. znanje

1.2. informacije

1.3. analiza

1.4. podaci

1.5. mudrost

2. podaci-skupovi znakova i nositelji informacija

3. karakteristike informacija

3.1. točnost

3.2. pouzdanost

3.3. potpunost

3.4. fleksibilnost

4. informacija

4.1. protumaceni zadatak

5. informacijsko preopterećenje

5.1. situacija u kojoj je primatelj obasipan golemom količinom nepotrebnih informacija

6. informacijski sustav

6.1. sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju

7. .

7.1. ZADATAK IS-a – osigurati informacije potrebne za upravljanje, rukovođenje i odlučivanje u poslovanju

7.2. FUNKCIJE IS-a 1. Prikupljanje podataka 2. Obrada podataka 3. Pohranjivanje podataka i informacija 4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

8. struktura IS-a

8.1. 1. Hardver 2. Softver 3. Ljudi 4. Organizacija 5. Mreža 6. Baza podataka

9. • HARDVER – fizički dijelovi računala • SOFTVER – programska oprema računala • LJUDI – koji rade sa informacijskim tehnologijama

10. • ORGANIZACIJA – organizacijski postupci, metode i veze hardvera, softvera i ljudi • MREŽA – koncept i realizacija komunikacijskog povezivanja računala • BAZA PODATAKA – spremnik svih podataka koji se upotrebljavaju u obradi

11. DIGITALNA TRANFORMACIJA – proces poslovne transformacije, unutar koje organizacija usvaja nove poslovne modele

12. PROJEKTIRANJE i IZGRADNJA IS-a

12.1. planiranje informacijskog sustava

12.2. analiza postojećeg sustava

12.3. definiranje zahtjeva za novi sustav

12.4. oblikovanje novog sustava

13. • FAZE IZGRADNJE IS-a

13.1. 1. back-end and DBMS - procesi i baza podataka 2. front-end - web sučelje 3. API - veze back i front enda 4. korisničko sučelje 5. testiranje 6. dokumentacija / prijevod

14. Sigurnost informacijskih sustava – načini napada • prijenosni medij • napad na web tehnologije • napad na dostupnu mrežnu

15. • IS u POSLOVANJU

15.1. sustav za automatizaciju ureda (OAS)

15.2. – transakcijski sustav (OLTP, OLAP)

15.3. sustav za upravljanje kupcima (CRM)

15.4. sustav za upravljanje resursima poduzeća (ERP)

15.5. sustav za naplatu na mjestu prodaje (POS)