Uvod u informaticke sustave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uvod u informaticke sustave by Mind Map: Uvod u informaticke sustave

1. POHRANJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA

2. 1. Hardver 2. Softver 3. Ljudi 4. Organizacija 5. Mreža 6. Baza podataka

3. INFORMACIJSKI SUSTAVI

3.1. PODACI

3.2. MUDROST

3.3. ZNANJE

3.4. INFORMACIJA

4. KARAKTERISTIKE INFORMACIJA

4.1. TOČNOST

4.2. POUZADNOST

4.3. SIGURNOST

4.4. PROVJERLJIVOST

4.5. JEDNOSTAVNOST

5. SUSTAV

5.1. POVRATNA VEZA

5.2. ULAZ

5.3. PROCES

5.4. IZLAZ

6. FUNKCIJE IS-a

6.1. PRIKUPLJANJE PODATAKA

6.2. OBRADA PODATAKA

6.3. DOSTAVLJANJE PODATAKA

7. STRUKTURA IS-a

8. HARDVER, SOFTVER,LJUDI

9. ORGANIZACIJA,MREŽA,BAZA PODATAKA

10. DIGITALNA TRANSFORMACIJA

11. OAS

11.1. elektroničko izdavaštvo

11.2. elektroničko upravljanje slikama

12. IS U POSLOVANJU

12.1. automatizacija ureda

12.2. transakcijski sustav

12.3. sustav za naplatu

13. TRENDOVI

14. PROJEKTIRANJE IS-a

14.1. 1. planiranje informacijskog sustava 2. analiza postojećeg sustava 3. definiranje zahtjeva za novi sustav 4. oblikovanje novog sustava

15. FAZE IZGRADNJE IS-a

15.1. 1. back-end and DBMS - procesi i baza podataka 2. front-end - web sučelje 3. API - veze back i front enda 4. korisničko sučelje 5. testiranje 6. dokumentacija / prijevod