Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
uvod u is by Mind Map: uvod u is

1. Hijerarhija znanja

1.1. MUDROST

1.2. ZNANJE

1.3. PODACI

1.4. iskustvo moralne norme

1.5. sinteza

1.6. analiza

1.7. informacije

2. podaci

2.1. skupovi znakova i nositelji informacija (alfanumerički, grafički, zvukovni)

3. INFORMACIJA

3.1. protumačeni podatak

4. ZNANJE

4.1. informacija koja je testirana, potvrđena i kodirana

5. MUDROST

5.1. primjena znanja, iskustva i razumijevanja

6. Karakteristike informacija

6.1. Točnost

6.2. Pouzdanost

6.3. Potpunost

6.4. Fleksibilnost

6.5. Relevantnost

6.6. Jednostavnost

6.7. Pravodobnost

6.8. Provjerljivost

6.9. Dostupnost

6.10. Sigurnost

6.11. Količina

7. FUNKCIJE IS-a

7.1. Prikupljanje podataka

7.2. Obrada podataka

7.3. Pohranjivanje podataka i informacija

7.4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

8. ZADATAK IS-a

8.1. osigurati informacije potrebne za upravljanje, rukovođenje i odlučivanje u poslovanju

9. SVRHA IS-a

9.1. dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove

10. INFORMACIJSKI SUSTAVI

10.1. je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju

10.2. informacijski sustav može se, ali i ne mora koristiti informatičkom tehnologijom

11. SUSTAV – skup dijelova (elemenata), veza i osobina organiziranih u neki proces (funkciju)

12. dijelovi IS :ulaz,proces.povratna informacija izlaz

13. INFORMACIJSKO PREOPTEREĆENJE

13.1. situacija u kojoj je primatelj obasipan golemom količinom nepotrebnih informacija