SỰ HÌNH THÀNH CỦA CHỮ VIẾT CỦA VH CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SỰ HÌNH THÀNH CỦA CHỮ VIẾT CỦA VH CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG by Mind Map: SỰ HÌNH THÀNH CỦA CHỮ VIẾT CỦA VH CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

1. Hệ thống chữ viết đầu tiên

1.1. Xuất hiện vào đầu thời kỳ đồ đồng (cuối thiên niên kỷ 4 TCN )

1.2. Ra đời do nhu cầu trao đổi , lưu trữ kinh nghiệm

1.3. Bắt nguồn và phát triển từ hệ thống biểu tượng tiền ký tự

1.4. Ban đầu là chữ tượng hình sau đó là tượng ý và tượng thanh

1.5. Xuất hiện ở đầu thời kỳ đồ đá mới, khoảng thiên niên kỷ thứ 7 TCN

2. Hệ thống biểu tượng tiền ký tự

2.1. Là các tập quán cổ xưa của các hệ thống biểu tượng

2.2. Không được coi là chữ viết

2.3. Có rất nhiều đặc điểm liên hệ với chữ viết sau này

3. Chữ viết thời kỳ đồ đồng

3.1. Chữ viết Trung Hoa

3.2. Chữ viết Ấn Độ

3.3. Lưỡng Hà

3.3.1. Ký tự Elamite

3.3.2. Chữ viết hình nêm

3.3.3. Chữ tượng hình Tiểu Á

3.4. Ai Cập cổ đại

3.4.1. Chữ tượng hình Ai Cập cổ đại

3.4.2. Những chữ cái cổ Semitic (Trung Đông)

4. Nguyên liệu được dùng

4.1. Trung Quốc

4.1.1. Khắc lên xương thú , mai rùa ; viết lên thẻ tre hoặc lụa

4.2. Ai Cập cổ đại

4.2.1. Giấy làm bằng vỏ cây Papirút

4.3. Lưỡng Hà

4.3.1. Bút là cây sậy vót nhọn

4.3.2. Viết lên những tấm đất sét còn ướt rồi nung nóng hoặc phơi khô