Coaching - Dẫn dắt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Coaching - Dẫn dắt by Mind Map: Coaching   -  Dẫn dắt

1. Dẫn dắt người làm tốt

1.1. Thấy điều tốt

1.2. Bạn phải nói ngay

1.3. Nói rõ những điều tốt, khen họ cụ thể chi tiết càng tốt

2. Dẫn dắt người chưa tốt

2.1. Khi thấy, bạn phải nói rõ

2.2. Bạn hãy nói vấn đề ở trong phòng riêng

2.3. Nói về hướng tích cực

2.4. Bạn phải đặt câu hỏi dẫn dắt người nghe

2.5. Sau đó mới hướng dẫn nhân viên hiểu rõ.

3. Dẫn dắt thói quen chưa tốt

3.1. Bạn sẽ nói thẳng nhưng lịch sự

3.2. Không nên nói vòng vo

3.3. Cẩn thận khi nhân viên tránh né.P/s: luôn chú tâm vào chủ đề chính

4. Dead End Road - Hết thuốc chữa - (áp dụng nguyên tắc 2 phút)

4.1. Bạn sẽ nói những gì bạn quan sát

4.2. Đợi nhân viên trả lời

4.3. Nhắc họ về mục tiêu

4.4. Hỏi họ về giải pháp

4.5. Nếu giải pháp đáp ứng bạn đồng ý

4.6. Theo dõi ngày tiếp theo

4.7. Cẩn thận khi nhân viên lảng tránh vấn đề.