Uvod u informacijske sustave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uvod u informacijske sustave by Mind Map: Uvod u  informacijske sustave

1. Zadatak IS-a

1.1. Osigurati informacije za upravljanje

2. Sustav

2.1. Ulaz

2.1.1. Proces

2.1.1.1. Izlaz

2.1.1.1.1. Povratna veza

2.2. Skup djelova

3. Hierarhija znanja

3.1. Mudrost

3.2. Iskustvo moralne norrme

3.3. Znanje

3.4. Sinteza

3.5. Informacije

3.6. Analiza

3.7. Podaci

4. Podaci

4.1. Skup znakova i nositelj informacija

5. Informacija

5.1. Protumačeni podatak

6. Znanje

6.1. Informacija koja je testirana

7. Mudrost

7.1. Primjena znanja

8. Karakteristike

8.1. Točnost

8.2. Pouzdanost

8.3. Potpunost

8.4. Fleksibilnost

8.5. Relevantnost

8.6. Jednostavnost

8.7. Pravodobnost

8.8. Provjerljivost

8.9. Dostupnost

8.10. Sigurnost

8.11. Količina

9. Informacijsko Preopterećenje

10. Svrha IS-a

10.1. Prava informacija

10.2. Pravo mjesto

10.3. Pravo vrijeme

10.4. Uz minimalne troškove

11. Funkcija IS-a

11.1. 1.Prikupljanje podataka

11.2. 2.Obrada podataka

11.3. 3.Pohranjivanje podataka

11.4. 4.Dostavljanje podataka

12. Struktura IS-a

12.1. Hardwer

12.2. Softver

12.3. Ljudi

12.4. Organizacija

12.5. Mreža

12.6. Baza podataka

13. EDI (Eletronic Data Imterchange)

13.1. Prijenost strukturnih podataka

14. Digitalna Transformacija

14.1. Proces poslovne transformacije

15. Trendovi digitalne transformacije

15.1. Automatizacija ITa

15.2. Mobilnost radne snage

15.3. Računalstvo u oblaku

15.4. Digitalizacija javnog sektora

15.5. IoT

16. Projektiranje i izgradnja IS-a

16.1. Planiranje

16.2. Analiza

16.3. Definiranje

16.4. Oblikovanje

16.5. Razvoj

16.6. Implementacija

16.7. Ocjene uspješnosti

17. Faze izgradnje IS-a

17.1. Back-end

17.2. Front-end

17.3. API

17.4. Korisničko sućelje

17.5. Testiranje

17.6. Dokumentacija

18. Fokus Agilnog razvoja IS-a

18.1. Osobe i interakcije

18.2. Softver koji radi

18.3. Zajednički rad s kupcem

18.4. Reagiranje na potrebe

19. Sigurnost informacijskih sustava

19.1. Prijenosni medij

19.2. Napad na web tehnologije

19.3. Fizički napad

19.4. Socijalni inženjering

20. IS u poslovnoj organizaciji

20.1. Podrška znanja

20.1.1. OAS

20.2. Upravljačka podrška

20.2.1. OlTP

20.2.1.1. OLAP

20.2.1.1.1. POS

20.3. Podrška djelovanju

20.3.1. ERP

21. OAS

21.1. Električko izdavništvo

22. OLTP

22.1. Baze podataka rednovnih transakcija

23. OLAP

23.1. Baze podataka za multidimenzilne upite

24. CRM

24.1. Sustav za upravljanja kupcima

25. ERP

25.1. Financije

25.2. Ljudski resursi

25.3. Operativa

26. POS

26.1. Point of Sale