UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE by Mind Map: UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

1. definiranje zahtjeva za novi sustav

2. HIJERARHIJA ZNANJA

2.1. mudrost

2.1.1. znanje

2.1.2. iskustvo

2.1.3. razumijevanje

2.2. iskustvo moralne norme

2.3. znanje

2.3.1. potvrđeno

2.3.2. testirano

2.4. sinteza

2.5. informacije

2.6. analiza

2.7. podaci

2.7.1. alfanumerički

2.7.2. grafički

2.7.3. zvukovni

3. KARAKTERISTIKE INFORMACIJA

3.1. točnost

3.2. pouzdanost

3.3. potpunost

3.4. jednostavnost

3.5. dostupnost

3.6. sigurnost

4. INFORMACIJSKO PREOPTEREĆENJE

4.1. golema količina nepotrebnih inf.

5. Prikupljaju,pohranjuju,obrađuju,isporučuju informacije

6. SUSTAV

6.1. Ulaz

6.1.1. Proces

6.1.1.1. Izlaz

7. SVRHA IS-A

7.1. Prava informacija

7.2. Na pravome mjestu

7.3. U pravo vrijeme

7.4. Uz minimalne troškove

8. ZADATAK IS-A

8.1. Osigurati informacije

8.1.1. Za upravljanje

8.1.2. Rukovođenje

8.1.3. Odlučivanje o poslovanju

9. FUNKCIJE IS-A

9.1. Prikupljanje podataka

9.2. Obrada podataka

9.3. Pohranjivanje podataka i informacija

9.4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

10. STRUKTURA IS-a

10.1. hardver

10.2. softver

10.3. ljudi

10.4. organizacija

10.5. mreža

10.6. baza podataka

11. EDI (Electronic Data Interchange

11.1. prijenos strukturiranih podataka

11.2. narudžbenice, otpremnice, primke...

11.3. FINA e-račun, MojeRačun

12. DIGITALNA TRANSFORMACIJA

12.1. PROCES POSLOVNE TRANSFORMACIJE

13. TRENDOVI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

13.1. automatizacija IT-a

13.2. mobilnost radne snage

13.3. računalstvo u oblaku

13.4. digitalizacija javnog sektora

13.5. IoT

14. PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA IS-a

14.1. planiranje informacijskog sustava

14.2. analiza postojećeg sustava

14.3. oblikovanje novog sustava

14.4. razvoj novog sustava

14.5. implementacija novog sustava

14.6. ocjena uspješnosti novog sustava

15. FAZE IZGRADNJE IS-a

15.1. back-end and DBMS

15.2. front-end

15.3. API

15.4. korisničko sučelje

15.5. testiranje

15.6. dokumentacija

16. FOKUS AGILNOG RAZVOJA IS-a

16.1. osobe i interakcije

16.2. softver koji radi

16.3. zajednički rad s kupcem

16.4. reagiranje na promjene

17. SCRUMBAN

17.1. TO DO

17.1.1. DOING

17.1.1.1. DONE

18. SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA,NAČINI NAPADA:

18.1. prijenosni mediji

18.2. napad na web tehnologije

18.3. napad na računalnu opremu

18.4. fizički napad

18.5. socijalni inženjering

18.6. napad iz unutrašnjeg okruženja

19. IS U POSLOVNOJ ORGANIZACIJI

19.1. podrška znanja

19.2. upravljačka podrška

19.3. podrška djelovanju

20. IS U POSLOVANJU

20.1. sustav za automatizaciju ureda

20.2. transakcijski sustav

20.3. sustav za upravljanje kupcima

20.4. sustav za upravljanje resursima poduzeća

20.5. sustav za naplatu na mjestu prodaje

21. OFFICE AUTOMATION SYSTEM

21.1. elektroničko izdavaštvo

21.2. elektroničko upravljanje slikama

21.3. elektroničke komunikacije

21.4. elek. upravljanje rasporedom i zadatcima

22. OLTP

22.1. baze podataka redovnih transakcija

23. OLAP

23.1. baze podataka za multidimenzionalne upite

24. CRM

24.1. sustav za upravljanje kupcima

25. ERP

25.1. financije

25.2. ljudski resursi

25.3. operativa

26. POS

26.1. elektronički sustav naplate