Montessori Eğitim Bölümleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Montessori Eğitim Bölümleri by Mind Map: Montessori Eğitim Bölümleri

1. 3. Matematik Eğitimi

1.1. 1'den 10'a Kadar Sayılar

1.2. Onluk Sistemi Anlama

1.3. Lineer Sayma

1.4. Toplama

1.5. Çarpma

1.6. Çıkarma

1.7. Bölme

2. 4. Dil Eğitimi

2.1. El ve Parmak Kaslarını Geliştirici Etkinlikler

2.1.1. Harf ve Sesleri Tanıma Etkinlikleri

2.2. Kelime Oluşturma Etkinlikleri

3. 5. Kozmik Eğitim

4. 1. Günlük Yaşam Becerileri

4.1. Nezaket ve Zarafet Çalışmaları

4.2. Elle Aktarma

4.3. Kabtan Kaba Aktarma

5. 2. Duyu Eğitimi

5.1. Görme Duyu Etkinlikleri

5.2. Tat Duyu Etkinlikleri

5.3. İşitsel Duyu Etkinlikleri

5.4. Koklama Duyu Etkinlikleri

5.5. Dokunsal Duyu Etkinlikleri