План роботи з батьками

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
План роботи з батьками by Mind Map: План роботи з батьками

1. Батьківські збори

1.1. 1. Батьківські збори мають освічувати, а не констатувати помилки і невдачі дітей. 2. Тема зборів має враховувати вікові особливості дітей. 3. Збори мають носити як теоретичний, так і практичний характер: розбір ситуацій, тренінги, дискусії тощо.

2. Етапи підготовки до батьківських зборів

2.1. 1. Вибір теми зборів. 2. Визначення мети батьківських зборів. 3. Вивчення педагогами і організаторами зборів науково-методичної літератури за проблемою, що розглядається. 4. Проведення мікродослідження серед дітей і батьків (анкетування, бесіди, тестування). 5. Визначення виду, форми, етапів батьківських зборів. Способів і прийомів спільної роботи його учасників. 6. Запрошення батьків та інших учасників зборів. 7. Розробка рішення зборів, його рекомендацій, пам’яток батькам. 8. Обладнання і оформлення місця проведення батьківських зборів.

3. Групові семінари, практикуми, тренінги

3.1. Такі форми роботи передбачають як теоретичне ознайомлення з проблемою, так і практичні виходи з конкретних ситуацій (наприклад програвання ситуацій самими батьками). Ефективною є паралельна робота з дітьми по тій же проблемі. На тій основі можна наочно розглянути подвійність ситуації, виявити позицію дитини і дорослого. Робота тренінгової групи передбачає серію занять-практикумів. Деякі з них можуть включати спільну творчість дітей і батьків.

4. Рекомендації батькам

4.1. 1. Подолати власний авторитаризм і побачити світ з позиції дитини. 2. Пам’ятати, що дитина – унікальна особистість. Тому неприпустимо порівнювати її з іншими дітьми. Необхідно цінити її індивідуальність, підтримувати і розвивати дитину. 3. Знати сильні і слабкі боки дитини і враховувати їх. 4. Виявляти щиру зацікавленість в діях дитини і бути готовими до емоційної підтримки. 5. У батьках дитина має бачити людей, готових надати їй особисту підтримку і прийти на допомогу. 6. Батькам – формувати в дітей довіру до педагога, брати активну участь у корекційно-освітньому і виховному процесі. 7. Батькам – поважати все, що створюється дитиною (розповідь, пісня, проробка, малюнок тощо), захоплюватися її ініціативою і самостійністю, що сприяє формуванню в дитині впевненості в собі і власних можливостях. 8. Батькам виявляти розуміння, делікатність, терпимість і такт під час виховання і навчання дитини. Допомагати їй знаходити власну точку зору в різних ситуаціях і не ігнорувати її почуття та емоції.

5. Робота з неблагополучними сім'ями

5.1. 1. Не звинувачувати сім'ю. 2. Здійснювати індивідуальний підхід. 3. Підтримувати постійний контакт із сім'єю впро¬довж тривалого часу 4. Правильно будувати взаємини між сім'єю та вчителем. 5. Поважати членів сім'ї. 6. Орієнтуватися на позитивний потенціал сім'ї, на її здатність до самовдосконалення. 7. Гнучко залучати широкий спектр методів і прийомів у роботі вчителя-вихователя.