Huumeiden käyttö Suomessa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Huumeiden käyttö Suomessa by Mind Map: Huumeiden käyttö Suomessa

1. Huumausainepolitiikka

1.1. STM koordinoi huumausainepolitiikkaa

1.2. Tavoitteena huumeiden käytön ja leviämisen ehkäisy

1.3. Huumeiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvien taloudellisten, terveydellisten ja sosiaalisten haittojen minimointi

2. Huumeiden käyttäminen

2.1. Yleisimmin kokeiltu huume on kannabis

2.2. Käyttäminen yleistynyt erityisesti 25-34- ja 35-44-vuotiailla

2.3. Amfetamiinin ja kokaiinin kokeilut ovat yleistyneet

2.4. 1990-luvulla jyrkkä kasvu huumeiden käytössä

2.4.1. 2000-luvun alussa tilanne tasaantui, viime vuosina huumeiden käyttö taas kasvanut

2.5. Kokeilu ja käyttö yleistyneet 1990-luvulta lähtien

3. Mitä huumeet ovat?