Esitlus

arvestuslik töö

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Esitlus by Mind Map: Esitlus

1. Kava

1.1. Kestvus

1.2. Slaidide kogus

1.3. Abimaterjal

1.3.1. Referaat

1.3.2. Ettekanne

1.4. Osad

1.4.1. Tiitelleht

1.4.1.1. Autori nimi

1.4.1.2. Teema

1.4.1.3. Õppeasutus(või töökoht)

1.4.1.4. Klass(kui oled õpilane)

1.4.2. Sisu

1.4.2.1. Pildid

1.4.2.1.1. MS Office Clip Art

1.4.2.1.2. Internettis

1.4.2.2. Taust

1.4.2.2.1. Värv

1.4.2.2.2. Kujundus

1.4.2.3. Efektid

1.4.2.3.1. Heli

1.4.2.3.2. Video

1.4.2.3.3. Max 2 erinevat efekti

1.4.2.3.4. Lihtsamad

1.4.2.4. Lisaelemendid

1.4.2.4.1. Skeemid

1.4.2.4.2. Diagrammid

1.4.2.4.3. Tabelid

1.4.2.5. Tekst

1.4.2.5.1. Pealkiri

1.4.2.5.2. Sisutekst

1.4.2.5.3. Alapunktid

1.4.2.6. Kasutatud lingid

1.4.2.6.1. Pildile

1.4.2.6.2. Tekstile

1.4.3. Tutvustus(võib mitte olla)

1.4.4. Kokkuvõtte

2. PowerPoint

2.1. Lihtne

2.2. Huvitav

2.3. Tasuline

2.4. Esitlustarkvara

2.4.1. Funktsioonid

2.4.1.1. Kujundus

2.4.1.2. Animatsioon

2.4.1.3. Slaidiseanss

2.4.1.4. Tööriistad

2.4.1.5. Joonistusfunktsioonid

2.4.1.6. Kujundid

2.4.1.7. Skeemid

2.4.1.8. Tabelid

2.4.1.9. Diagrammid

2.4.2. Formaadid

2.4.2.1. PowerPoint 97-2003 (*ppt)

2.4.2.2. PowerPoint esitlus (*pptx)

3. Missugune?

3.1. Informeeriv

3.2. Motiveeriv

3.3. Õpetav

3.4. Veenev

4. Auditoorium

4.1. Õpilased

4.2. Õpetajad

4.3. Autor

4.4. Vaatajad

5. Esitluste laadimine

5.1. Interneti

5.1.1. http://www.slideshare.net/

5.2. Arvutisse

5.3. CD-plaadile

5.4. Mälupulgale

6. Milleks?

6.1. Loenguteks

6.2. Ettekannete abimaterjalina

6.2.1. Eesmärgid

6.2.1.1. Uued teadmised

6.2.1.2. Vaba ajaveetmine

6.2.1.3. Hinded

7. Esitlemine

7.1. Kõne

7.1.1. Korralik

7.1.2. Arusaadav

7.1.3. Esitlusega kooskõlas

7.1.4. Küsimused

7.1.5. Vastused

7.1.6. Seletused

8. Korraldamine

8.1. Multimeedia-projektor

8.2. Esitlusprogrammid

8.2.1. MS PowerPoint

8.2.2. Oo Impress

9. Koostamine

9.1. Esitluse kava

9.2. Esitluse tekst ja selle paigutamine

9.3. Lisaelementide valik ning paigutamine

9.4. Slaidide animatsioon

9.5. Muud efektid