MOHO (Model of human occupation)

MOHO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MOHO (Model of human occupation) by Mind Map: MOHO (Model of human occupation)

1. mind body, alla fysiska delar, kognitivt

2. vanebildning (habituation)

2.1. vanor ( habits)

2.2. Roller (roles)

3. miljö (Environment)

3.1. social miljö

3.1.1. närmiljö

3.1.2. local

3.1.3. global

3.1.4. tillgänglighet tii människor, kvaliten av interraktionen, atityder

3.2. fysiska miljön

3.3. aktivitetsmiljön

3.3.1. aktiviteter som hen är intersserad av, kvalitet; timing, struktur Politik och funding

4. vilja (volition)

4.1. uppfatningen om egen förmåga (personal causation)

4.2. värderingar (values)

4.2.1. Kultur, famil värderingar

4.3. Intressen (interests)

4.4. process

4.4.1. Förväntan (anticipation), aktivitetsval (choosing), Upplevelse (experiencing), Tolkning (interpreting)

4.5. nivåer

4.5.1. experiens, kompetens, achivment

5. Utförande kapacitet (Preformance capacity)

5.1. objektiva komponenter

5.1.1. motoriska färdigheter

5.2. subjektiva komponenter

5.2.1. känslor, rygg märg, består av erfarenheter, mentalt

5.2.2. The lived body,

6. mål

6.1. kortsiktiga

6.2. långsiktiga

7. med tid

7.1. aktivitetsroller

7.1.1. aktivitets identitet

7.1.2. aktivitets kompetens

7.2. dynamisk händelse

7.2.1. occupational adaption

8. Moho upplevs

8.1. stöder aktivitetsfokuserad utövning

8.1.1. hur är aktivitet motiverad, organiserad och utförd i kontekt till miljön

8.1.2. vad händer om funktionsnedsättning, sjukdom akttivitetsproblem

8.1.3. hur gör AT så klienten får meningsfull, psykisk och fysisk mående

8.2. hjälper terapeuten prioritera klientens behov

8.3. ge helhetsbild om klienten

8.3.1. ger en struktur över personens problem och styrkor, som är relaterade till ett unikt mönster innom elementen

8.4. klient-centrerad

8.4.1. värderingar, själveffektivitet, utförade kapacitet, roller, vanor, utförande erfarenheter, personliga miljön

8.5. stadig bas för att hitta behandlingens mål

8.6. rationella interventioner

9. aktivitet

9.1. work

9.2. play

9.3. ADL

9.4. aktivitet känslo tankar väcks av dynamiska interraktionen MELLAN ELEMENTEN

9.4.1. ändringar i något av el. kan resultera i ändringar i tankar,känslor, och görandet som gör ens aktivitet

9.4.1.1. V,P,H är lika och ändras av vad man gör och tänker

9.4.1.1.1. V,P, H kommer förbli det samma så länge tankar, känslor och görandet är lika och upprepade i en pepande miljö

10. skills and ability

10.1. occupational competens

10.2. occupational identity

10.3. delaktighet/ utförande/ färdigheter av aktivitet