Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đền Parthenon by Mind Map: Đền Parthenon

1. Được xây dựng ở Acropolis, Athens, Hy Lạp

2. Lịch sử

2.1. Xây dựng được hơn 2400 năm

2.2. xây dựng dưới sự chỉ huy của nhà điêu khắc Phidias.

2.3. Mang phong cách cổ điển

3. Cấu trúc

4. Những bí ẩn đằng sau

4.1. Tỷ lệ vàng

4.2. Số Pi

5. Ý Nghĩa

5.1. Một ngôi đền thờ thần Athena

5.2. Một trong những công trình văn hóa vĩ đại nhất thế giới.

5.3. Biểu tượng của sự kết thúc Hy Lạp cổ đại và nền dân chủ Athena