Uvod u informacijske sustave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uvod u informacijske sustave by Mind Map: Uvod u informacijske sustave

1. povratna veza

2. INFORMACIJSKI SUSTAVI

2.1. INFORMACIJSKO PREOPTEREĆENJE

2.2. svrha IS-a

2.2.1. dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji

2.3. funkcije IS-a

2.3.1. 1. Prikupljanje podataka 2. Obrada podataka 3. Pohranjivanje podataka i informacija 4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

3. količina

4. sigurnost

5. dostupost

6. provjerljivost

7. pravodobnost

8. jednostavnost

9. relevantnost

10. fleksibilnost

11. potpunost

12. pouzdanost

13. točnost

14. iskustvo moralne norme

15. znanje

15.1. informacija koja je testirana, potvrđena i kodirana

16. mudrost

16.1. primjena znanja, iskustva i razumijevanja

17. sinteza

18. informacije

18.1. protumačeni podatak

19. analiza

20. podaci

20.1. skupovi znakova i nositelji informacija

21. sustav

21.1. ulaz

21.1.1. proces

21.1.1.1. izlaz

21.2. skup dijelova veza i osobina organiziranih u neki proces