UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE by Mind Map: UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

1. Mobilnost radne snage- pristup aplikacijama na daljinu, vanjski uređaji

2. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

3. HIJERARHIJA ZNANJA

3.1. Mudrost

3.2. Iskustvo moralne norme

3.3. Znanje

3.4. Sinteza

3.5. Informacije

3.6. Analiza

3.7. Podatci

4. PODATCI -skupovi znakova is kupovi informacija

4.1. Alfanumerički

4.2. Grafički

4.3. Zvukovni

5. INFORMACIJA -protumačeni podatak

6. ZNANJE -informacija koja je testirana

7. MUDROST -primjena znanja, iskustava i razumijevanja

8. KARAKTERISTIKE INFORMACIJA

8.1. Točnost

8.2. Pouzdanost

8.3. Potpunost

8.4. Fleksibilnost

8.5. Relevantnost

8.6. Jednostavnost

8.7. Pravodobnost

8.8. Provjerljivost

8.9. Dostupnost

8.10. Sigurnost

8.11. Količina

9. INFORMACIJSKO PREOPTEREČENJE -situacija u kojoj je primatelj obasipan golemom loličinom bespotrebnih informacija

10. SUSTAV -skup djelova (elemenata), veza i osobina organiziranih u neki proces (funkciju)

10.1. Ulaz

10.2. Proces

10.3. Izlaz

10.4. Povratna veza

11. INFORMACISKI SUSTAVI -sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju

11.1. Može se ali i ne mora koristiti informatičkom tehnologijom

12. SVRHA ISa

12.1. Dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove

13. ZADATAK ISa

13.1. Osigurati informacije potrebne za upravljanje, rukovođenje i odlučivanje u poslovanju

14. FUNKCIJE ISa

14.1. Prikupljanje podataka

14.2. Obrada podataka

14.3. Pohranjivanje podataka i informacija

15. HARDWER-fizički dijelovi računala

16. LJUDI-koji rade s informacijskim tehnologijama ˙(korisnici)

17. Struktura ISa

17.1. Hardwer

17.2. Softver

17.3. Organitzacija

17.4. Mreža

17.5. Baza podataka

17.6. Ljudi

18. SOFTVER-programska oprema računala

19. ORGANIZACIJA-organizaciski postupci, metode i veze hardwera, softvera i ljudi

20. MREŽA-koncept i realizacija komunikaciskog povezivanja računala

21. BAZA PODATAKA-spremnik svih podataka

22. EDI (Electronic Data Intercharge)

22.1. prijenos srukturiranih podataka prema dogovorenim standardima od jedne računalne aplikacije do druge, elektroničkim putem uz minimalnu ljudsku intervenciju

22.2. narudžbenice, otpremnice, primke, računi, obavijesti o plaćanju, stanje skladišta

22.3. FINAe računi, MojeRačun

23. DIGITALNA TRANSFORMACIJA

23.1. Proces poslovne transformacije unutar koje organizacija usvaja nove poslovne modele, digitalizira i ubrzava svoje poslovne aktivnosti kako bi u potpunosti iskoristila poslovne prilike kreirane digitalnim tehnologijama

23.2. Renžinjering informaciskih sustava- niži troškovi, veća produktivnost

24. TRENDOVI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

24.1. Automatizacija ITa- dijagnostički alati, samoposlužni portali, strojno učenjei Al

24.2. Računovodstvo u oblaku- IasS, SaaS

24.3. Digitalizacija javnog sektora-digitalne usluge države, pametni gradovi

24.4. IoT- Internet of things

25. UBI- Universal Basic Income (osnovni osobni dohodak)

26. PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA ISa

26.1. Planiranje informacijskog sustava

26.2. Analiziranje postojećeg sustava

26.3. Definiranje zahtjeva za novi sustav

26.4. Oblikovanje novog sustava

26.5. Razvoj novog sustava

26.6. Iplementacija novog sustava

26.7. Ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

27. FAZE IZGRANJE ISa

27.1. Back-end and DBMS- proces i baza podataka

27.2. Front-end-web sučelje

27.3. API-veze back i front enda

27.4. Korisničko sučelje

27.5. Testiranje

27.6. Dokumentacija/prijevod

28. FOKUS AGILNOG RAZVOJA ISa

28.1. Osobe i interakcije

28.2. Softver koji radi

28.3. Zajednički rad s kupcem

28.4. Reagiranje na promjene

28.5. Kreirati scrumban ploču na trello.com za proces osnivanja tvrtke

28.6. Popuniti ploču sa barem pet poslova po svakom članu

29. SCRUM feat. KABAN= SCRUMBAN

30. SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

30.1. Načini napada

30.1.1. Prijenosni medij

30.1.2. Napad na web tehnologije

30.1.3. Napad na dostupnu mrežu i računalnu opremu

30.1.4. Fizički napad

30.1.5. Socijalni inžinjering

31. IS U POSLOVNOJ ORGANIZACIJI

31.1. PODRŠKA ZNANJA

31.1.1. Uredski informacijski sustav

31.1.2. Profesionalni sustavi obrade

31.2. UPRAVLJAČKA PODRŠKA

31.2.1. Sustavi izvještavanja

31.2.2. Izvršni informacijski sustav

31.3. PODRŠKA DJELOVANJU

31.3.1. Transakcijski sustav obrade

32. IS U POSLOVANJU

32.1. Sustav za automatzaciju ureda (OAS)

32.2. Transakciski sustav (OLTP, OLAP)

32.3. Sustav za upravljanje kupcima (CRM)

32.4. Sustav za upravljanje resursima poduzeća (ERP)

32.5. Sustav za naplatu na mjestu prodaje (POS)

33. OAS- Ofice Automation System

33.1. Elektroničko izdavaštvo

33.2. World, Pagemaker,Publisher

33.3. Elektroničko upravljanje slikama

33.4. PowerPoint, Photoshop,Publisher

33.5. Elektroničke komunikacije

33.6. E-mail, videokonferencije, virtualne radne površine

33.7. Elektroničko upravljanje rasporedom i zadacima

34. OLTP-OnLine Transaction Processing

34.1. Baze podataka redovitih transakcija

34.2. SQL Server, My Sql

35. OLAP-OnLine Analytic Processing

35.1. Baze podataka za multidimenzionalne upite

36. CRM- Customer Relationship Managment

36.1. Sustav za upravljanje kupcima

37. ERP- Enterprise Resource Planning

37.1. Financije

37.2. Računovodstvo

37.3. Novčani troškovi

37.4. Financijski izvještaji

37.5. Ljudski resursi

37.6. Plaće

37.7. Zapošljavanje i trening

37.8. Operativa

37.9. Logistika

38. POS-Point Of Sale

38.1. Elektronički sustav naplate na samom prodajnom mjestu

38.2. Elektroničke vage, skeneri, bar kod čitači, blagajne, ekran osjetljiv na dodir

38.3. Trgovački, restoranski, medicinski