Інтерактивні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інтерактивні технології навчання by Mind Map: Інтерактивні технології навчання

1. Інтерактивні технології кооперативного навчання

1.1. робота в парах

1.2. ротаційні трійки

1.3. два-чотири-всі разом

1.4. карусель

1.5. робота в малих групах

1.6. акваріум

2. Технології колективно-групового навчання

2.1. мікрофон

2.2. незакінчені речення

2.3. мозковий штурм

2.4. навчаючи-учусь

2.5. ажурна пилка

2.6. аналіз ситуації

2.7. дерево рішень

3. Технології ситуативного моделювання

3.1. імітаційні ігри

3.2. спрощене судове слухання

3.3. громадські слухання

3.4. розігрування ситуації за ролями

4. Технології опрацювання дискусійних питань

4.1. метод ПРЕС

4.2. займи позицію

4.3. неперервна шкала думок

4.4. дискусія

4.5. оцінювальна дискусія

4.6. дебати