Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kỹ Năng Mềm by Mind Map: Kỹ Năng Mềm

1. Hòa đồng với tập thể

1.1. Thảo luận và làm việc nhóm

1.2. Tham gia các hoạt động, chương trình tập thể

1.3. Kết bạn mới

2. Quan điểm lạc quan

2.1. Cái nhìn lạc quan

2.2. Thái độ tốt

2.3. Nâng cao khả năng làm việc tích cực

3. Học hỏi từ những lời phê bình

3.1. Tiếp thu và tiếp nhận ý kiến

3.2. Vượt qua áp lực

3.3. thích nghi trong CV

3.4. Học cách lắng nghe

4. Tự Tin

4.1. Đứng trước đám đông

4.2. Trình bày ngắn gọn, phong thái tự tin

4.3. Mỉm cười

5. Giao tiếp tốt

5.1. Ngôn từ

5.2. Ánh Mắt

5.3. Ngôn ngữ hình thể