สงครามโลกครั้งที่1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สงครามโลกครั้งที่1 by Mind Map: สงครามโลกครั้งที่1

1. สาเหตุ

1.1. 1.การสะสมอาวุธ (ไม่ไว้ใจกัน)

1.2. 2.ชาตินิยม

1.3. 3.จักรวิตนิคม (แย่งอาณาเขต แย่งทรัพยากร)

2. เกิดขึ้นในรัชกาลที่6 เริ่ม18 กรกฎาคม 1914 จบ11 พฤศจิกายน 1918 (4ปีเต็ม)

3. แบ่งออกเป็น 2ฝ่าย

3.1. 1.ฝ่ายสัมพันธมิตร

3.1.1. ประเทศอังกฤษ

3.1.1.1. แกนนำ

3.1.2. ประเทศฝรั่งเศส

3.1.2.1. แกนนำ

3.1.3. ประเทศรัสเซีย

3.1.3.1. แกนนำ

3.1.4. ประเทศไทย

3.1.5. ประเทศญี่ปุ่น

3.1.6. ประเทศโรมาเนีย

3.1.7. ประเทศกรีซ

3.1.8. ประเทศอิตาลี

3.1.9. ประเทศโปรตุเกส

3.2. 2.ฝ่ายมหาอำนาจกลาง

3.2.1. ประเทศออสเตรเลีย-ฮังการี

3.2.2. ประเทศเยอรมันนี

3.2.3. ประเทศออสโตมัน

3.2.4. ประเทศบัลแกเรีย

4. ผลกระทบจากสงคราม

4.1. เศรษฐกิจทั่วโลกพังพินาศ (วิกฤตมากกกกกก)

4.2. เกิดประเทศใหม่(ออสเตรีย กับฮังการีแยกออกจากกัน)

4.3. ระบอบการปกครองเปลี่ยนในทุกๆประเทศ จากปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กลายเป็นปกครองแบบประชาธิปไตย