Viestintä työelämässä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Viestintä työelämässä by Mind Map: Viestintä työelämässä

1. Sähköposti

1.1. Ammattimaista

1.2. Tietosuojanmukaista

1.3. Asian pitää välittyä oikein

1.4. Kirjoitusasun oltava selkeää

1.4.1. Lyhyt ja ytimekäs

1.5. Mietittävä vastaanottajaa

1.5.1. kirjoittamisen sävy

1.5.1.1. kunnioittava, ystävällisyys

1.6. Mietittävä sanoma

2. Kirjallinen viestintä

2.1. Yksiselitteisen täsmällistä

2.2. Informatiivista

2.3. Kuvailevaa

2.4. Todenmukaista

2.4.1. Muistiot

2.4.2. Viralliset kirjaukset

2.4.2.1. Pöytäkirjat

2.5. Epävirallista erilaisten sovellusten kautta

3. Puheviestintä

3.1. Selkeää

3.2. Informatiivista

3.3. Napakkaa

3.3.1. Asiakastilanteet

3.3.1.1. Koulutukset

3.3.1.1.1. Palaverit

3.3.1.2. Keskustelut

3.3.1.3. Epäviralliset keskustelut

4. Sanaton viestintä

4.1. Ilmeet

4.2. Eleet

4.3. Työvaatteet

4.3.1. Valta-asema, arvostus, kunnioitus

4.4. Kehonkieli

5. Puhelin

5.1. Selkeää

5.2. Ei liikaa informaatiota

5.3. Puhe ei liian nopeaa

6. Viestintäteknologia

6.1. skype

6.2. Zoom

6.3. Teens