INFORMACIJSKI SUSTAVI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMACIJSKI SUSTAVI by Mind Map: INFORMACIJSKI SUSTAVI

1. HIJERAJHIJA ZNANJA

1.1. MUDROST

1.1.1. Iskustvo moralne norme

1.2. ZNANJE

1.2.1. sinteza

1.3. INFORMACIJE

1.3.1. analiza

1.4. PODACI

2. KARAKTERISTIKE INFORMACIJA

2.1. Točnost

2.2. Pouzdanost

2.3. Potpunost

2.4. Fleksibilnost

2.5. Revelantnost

2.6. Jednostavnost

2.7. Pravodobnost

2.8. Provjerljivost

2.9. Dostupnost

2.10. Sigurnost

2.11. Količina

3. INFORMACIJSKO PREOPTEREĆENJE

3.1. Situacija u kojoj je primatelj obasipan informacijama

4. SUSTAV

4.1. skup dijelova veza i količina organiziranih u proces

4.2. ULAZ

4.2.1. PROCES

4.2.1.1. IZLAZ

4.2.1.1.1. POVRATNA VEZA

5. sustav koji pohranjuje,čuva i prikuplja informacije

6. IS

6.1. SVRHA

6.1.1. dostaviti pravu informaciju na pravom mjestu,vremenu i uz minimalne troškove

6.2. ZADATAK

6.2.1. osigurati troškove potrebne za upravljanje u organizaciji

6.3. FUNKCIJE

6.3.1. prikupljanje podataka

6.3.2. obrada

6.3.3. pohranjivanje

6.3.4. dostavljanje podataka i informacija korisnicima

7. STRUKTURA IS-a

7.1. Hardver

7.2. Softver

7.3. Ljudi

7.4. Organizacija

7.5. Mreža

7.6. Baza podataka

8. EDI

8.1. prijenos strukturiranih podataka

8.1.1. prema dogovorenim standardima

8.2. Naružbenice

8.2.1. Otpremnice

8.2.1.1. Pirmke

8.3. FINA e-račun, MojeRačun

9. DIGITALNA TRANSFORMACIJA

9.1. proces poslovne transformacije

9.2. reinženjering informacijskih sustava

9.2.1. niži troškovi

9.2.2. veća produktivnost

10. TRENDOVI

10.1. automatizacija ITa

10.2. mobilnost radne snage

10.3. računalstvo u oblaku

10.4. digitalizacija javnog sektora

10.5. IoT

11. PROJEKTIRANJE i IZGRADNJA IS-a

11.1. planiranje

11.2. analiza

11.3. definiranje

11.4. oblikovanje

11.5. razvoj

11.6. implementacija

11.7. ocjena uspješnosti i održavanje

12. FAZE IZGRADNJE IS-a

12.1. back-end and DBMS

12.2. front-end

12.3. API

12.4. korisničko sučelje

12.5. testiranje

12.6. dokumentacija / prijevod

13. FOKUS AGILNOG RAZVOJA ISa

13.1. Osobe i interakcije

13.2. Softver koji radi

13.3. rad s kupcem

13.4. Reagiranje na promjene

14. SIGURNOST

14.1. NAČINI NAPADA

14.1.1. • prijenosni medij

14.1.2. na web tehnologije

14.1.3. dostupnu mrežnu i računalnu opremu

14.1.4. fizički

14.1.5. socijalni inženjering

14.1.6. unutrašnjeg okruženja

15. IS u poslovnoj organizaciji

15.1. UPRAVLJAČKA PODRŠKA

15.1.1. sustav za upravljanje resursima poduzeća

15.2. PODRŠKA ZNANJA

15.2.1. sustav za automatizaciju ureda

15.3. PODRŠKA DJELOVANJU

15.3.1. sustav za upravljanje kupcima

15.3.2. sustav za naplatu na mjestu prodaje

15.3.3. transakcijski sustav

16. Office Automation System

16.1. elektroničko izdavaštvo

16.2. elektroničko upravljanje slikama

16.3. elektroničke komunikacije

16.4. upravljanje rasporedom i zadacima

17. OnLine Transaction Processing

17.1. baze podataka redovnih transakcija

18. OnLine Analytic Processing

18.1. baze podataka za multidimenzionalne upite

19. Customer Relationship Management

19.1. sustav za upravljanje kupcima

20. Enterprise Resource Planning

20.1. Financije

20.1.1. računovodstvo

20.1.1.1. novčani tokovi

20.1.1.1.1. financijski izvještaji

20.2. Ljudski resursi

20.2.1. plaće

20.2.1.1. zapošljavanje i trening

20.3. • Operativa

20.3.1. logistika