INFORMACISKI SUSTAVI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMACISKI SUSTAVI by Mind Map: INFORMACISKI  SUSTAVI

1. Informacisko preopterećenje

1.1. primatelj obasipan golemom količinom nepotrebnih informacija

2. Sustav

2.1. skup elemenata

2.1.1. ulaz

2.1.2. proces

2.1.2.1. povratna veza

2.1.3. izlaz

3. IS-a

3.1. svrha

3.1.1. dostaviti pravu informaciju o pravom mjestu u organizaciji, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove

3.2. zadatak

3.2.1. osigurati informacije potrebne za upravljanje, rukovođenje i odlučivanje u poslovanju

3.3. funkcije

3.3.1. 1. Prikupljanje podataka

3.3.2. 2. Obrada podataka

3.3.3. 3. Pohranjivanje podataka i informacija

3.3.4. 4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

4. Karakteristike informacija

4.1. Točnost

4.2. Pouzdanost

4.3. Potpunost

4.4. Fleksibilnost

4.5. Relevantnost

4.6. Jednostavnost

4.7. Pravodobnost

4.8. Provjerljivost

4.9. Dostupnost

4.10. Sigurnost

4.11. Količina

5. Hijerarhija znaja

5.1. MUDROST

5.1.1. primjena znanja, iskustva i razumijevanja

5.2. skustvo moralne norme

5.3. ZNANJE

5.3.1. informacija koja je testirana, potvrđena i kodirana

5.4. Sinteza

5.5. INFORMACIJE

5.5.1. protumačeni podatak

5.6. analiza

5.7. PODACI

5.7.1. skupovi znakova i nositelja informacija

6. IS

6.1. struktura

6.1.1. Hardver

6.1.1.1. fizički dijelovi računala

6.1.2. Softver

6.1.2.1. programska oprema računala

6.1.3. Ljudi

6.1.3.1. koji rade sa informacijskim tehnologijama

6.1.4. Organizacija

6.1.4.1. organizacijski postupci, metode i veze hardvera, softvera i ljudi

6.1.5. Mreža

6.1.5.1. koncept i realizacija komunikacijskog povezivanja računala

6.1.6. Baza podataka

6.1.6.1. spremnik svih podataka koji se upotrebljavaju u obradi

6.2. PROJEKTIRANJE i IZGRADNJA IS-a

6.2.1. planiranje informacijskog sustava

6.2.2. analiza postojećeg sustava

6.2.3. definiranje zahtjeva za novi sustav

6.2.4. oblikovanje novog sustava

6.2.5. razvoj novog sustava

6.2.6. implementacija novog sustava

6.2.7. ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

6.3. fokus AGILNOG razvoja ISa

6.3.1. Osobe i interakcije

6.3.2. Softver koji radi

6.3.3. Zajednički rad s kupcem

6.3.4. Reagiranje na promjene

6.4. IS u POSLOVANJU

6.4.1. sustav za automatizaciju ureda (OAS)

6.4.1.1. OAS - Office Automation System

6.4.2. – transakcijski sustav (OLTP, OLAP)

6.4.2.1. OLTP - OnLine Transaction Processing

6.4.2.2. OLAP - OnLine Analytic Processing

6.4.3. – sustav za upravljanje kupcima (CRM)

6.4.3.1. CRM - Customer Relationship Management

6.4.4. sustav za upravljanje resursima poduzeća (ERP)

6.4.4.1. ERP – Enterprise Resource Planning

6.4.5. sustav za naplatu na mjestu prodaje (POS)

6.4.5.1. POS - Point Of Sale

7. • EDI (Electronic Data Interchange)

7.1. prijenos strukturiranih podataka, prema dogovorenim standardima

7.1.1. narudžbenice, otpremnice, primke, računi, obavijesti o plaćanju, stanje skladišta

8. DIGITALNA TRANFORMACIJA

8.1. proces poslovne transformacije, unutar koje organizacija usvaja nove poslovne modele

8.2. digitalizira i ubrzava svoje poslovne aktivnosti

8.3. TRENDOVI digitalne transformacije

8.3.1. automatizacija ITa - dijagnostički alati, samoposlužni portali, strojno učenje i AI

8.3.2. mobilnost radne snage - pristup aplikacijama na daljinu, vanjski uređaji

8.3.3. računalstvo u oblaku - IasS, SaaS

8.3.4. digitalizacija javnog sektora - digitalne usluge države, pametni gradovi

8.3.5. IoT - Internet of Things

9. Sigurnost informacijskih sustava

9.1. načini napada

9.1.1. prijenosni medij

9.1.2. napad na web tehnologije

9.1.3. • napad na dostupnu mrežnu i računalnu opremu

9.1.4. fizički napad

9.1.5. socijalni inženjering

9.1.6. napad iz unutrašnjeg okruženja