some/tvt - road show esityksen ideointia 17.-18.1.2012

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
some/tvt - road show esityksen ideointia 17.-18.1.2012 by Mind Map: some/tvt - road show esityksen ideointia 17.-18.1.2012

1. 1 Hyvä juttu: Miksi?

1.1. Säästö

1.2. Tulevaisuuden avaintaitoja

1.2.1. ATTOjen kytkeminen työelämään

1.3. Riittävä oikea-aikainen

2. Toteamus

2.1. Alussa ollaan; ehtii hyvin mukaan

2.2. Ei vaikeaa

2.3. Kokeile

2.4. Alussa vie aikaa, jatkossa säästää

3. 2 Todellisuus

3.1. ks. polku, malli wikissä

3.2. toimintatavat, pelisäännöt sovittava etukäteen

4. Opettajan asenne ja osaaminen

4.1. ymmärrys opettajan roolista ja toiminnasta some-kulttuurissa

4.2. sitoutuminen

4.3. aloitus varmistettava

5. Tarve ja perustelut toimintatavoille/ välineille

5.1. - välineiden helppous/vaikeus - näkyväksi tekeminen, dokumentointi, (itse)arviointi

6. ESITYS (luonnos)

7. 3 Mahdollisuudet