Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NỘI DUNG by Mind Map: NỘI DUNG

1. Lớp 2

1.1. Bản quản đồ dùng cá nhân và gia đình

1.1.1. Một số biểu hiện

1.1.2. Vì sao

1.1.3. Những việc bảo quản đồ

1.1.4. Thái độ nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện

1.2. Vì sao

2. Một số biểu hiện

3. Lớp 2

3.1. Nhận lỗi và sửa lỗi

3.1.1. Một số biểu hiện

3.1.2. Vì sao

3.1.3. Cách nhận lỗi và sửa lỗi

3.1.4. Thái độ đồng tình hoặc không đồng tình

4. Thái độ nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện

5. NHÂN ÁI

5.1. Lớp 1

5.1.1. Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình

5.1.1.1. Một số biểu hiện

5.1.1.2. Những hành động phù hợp với lứa tuổi: Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ

5.2. Lớp 2

5.3. Lớp 3

5.3.1. Quan tâm hàng xóm láng giềng

5.3.1.1. Một số biểu hiện

5.3.1.2. Vì sao

5.3.1.3. Những hành động phù hợp với lứa tuổi

5.3.1.4. Thái độ đồng tình hoặc không đồng tình

5.4. Lớp 4

5.4.1. Cảm thông, giúp đỡngười gặp khó khăn

5.4.1.1. Một số biểu hiện

5.4.1.2. Vì sao

5.4.1.3. Nhưng hành động phù hợp với lứa tuổi giúp đỡ người gặp khó khăn phù hợp với khả năng của bản thân

5.5. Lớp 5

5.5.1. Tôn trọng sự khác biệt của người khác

5.5.1.1. Một số biểu hiện

5.5.1.2. Vì sao

5.5.1.3. Lời nói và hành động thái độ tôn trọng sự khác biệt của người khác.

5.5.1.4. Thái độ không đồng tình với những hành vi phân biệt đối xử vì sự khác biệt về đặc điểm cá nhân, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc

6. CHĂM CHỈ

6.1. Lớp 1

6.1.1. Tự giác làm việc của mình

6.1.1.1. Những việc cần tự giác làm ở nhà, ở trường

6.1.1.2. Vì sao

6.1.1.3. Nhưng hành động tự giác làm việc ở nhà, ở trường

6.2. Lớp 2

6.2.1. Quý Trọng Thời Gian

6.2.1.1. Một số biểu hiện

6.2.1.2. Vì sao

6.2.1.3. Cách sử dụng thời gian hợp lí

6.3. Lớp 3

6.3.1. Ham học hỏi

6.3.1.1. Một số biểu hiện

6.3.1.2. Lợi ích đối với lứa tuổi của mình

6.4. Lớp 4

6.4.1. Yêu lao động

6.4.1.1. Một số biểu hiện

6.4.1.2. Vì sao

6.4.1.3. Những hành động phù hợp với lứa tuổi

6.4.1.4. Thái độ quý trọng người yêu lao động; không đồng tình với những biểu hiện lười lao động.

6.5. Lớp 5

6.5.1. Vượt qua khó khăn

6.5.1.1. Những khó khắn cần phải vượt qa trong học tập và cuộc sống

6.5.1.2. Một số biểu hiện

6.5.1.3. Những việc làm thể hiện sự ham học hỏi

6.5.1.4. Vì sao

6.5.1.5. Một số khó khăn của bản thân trong học tập và sinh hoạt

6.5.1.6. Thái độ quý trọng gương vượt khó trong học tập và cuộc sống

7. TRUNG THỰC

7.1. Vì sao

7.2. Lớp 1

7.2.1. Thật thà

7.2.1.1. Một số biểu hiện

7.2.1.2. Thái độ đồng tình hoặc không đồng tình

7.2.1.3. Một số lời nói và việc làm thật thà như: không nói dối; nhặt được của rơi trả lại người đánh mất; không lấy đồ dùng của người khác; biết nhận lỗi khi nói hoặc làm sai;...

7.3. Lớp 3

7.3.1. Giữ lời hứa

7.3.1.1. Tôn trọng tài sản

7.3.1.1.1. Một số biểu hiện

7.3.1.1.2. Vì sao

7.3.1.1.3. Thái độ tôn trọng thể hiện bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp; Nhắc nhở bạn bè, người thân

7.3.1.2. Những lời nói, việc làm cụ thể

7.3.1.3. Một số biểu hiện

7.3.1.4. Vì sao

7.3.1.5. Thái độ đồng tình hoặc không đồng tình

7.4. Lớp 4

7.5. Lớp 5

7.5.1. Bảo vệ cái đúng, tốt

7.5.1.1. Vì sao

7.5.1.2. Một số cách đơn giản để bảo vệ

7.5.1.3. Những biểu hiện của cái đúng, tốt cần bảo vệ

7.5.1.4. Thái độ mạnh dạn bảo vệ cái đúng, tốt

8. TRÁCH NHIỆM

8.1. Lớp 1

8.1.1. Sinh hoạt nề nếp

8.1.1.1. Một số biểu hiện

8.1.1.2. Vì sao

8.1.1.3. Một số nền nếp như: gọn gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt đúng giờ;...

8.1.2. Thực hiện nội quy trường, lớp

8.1.2.1. Một số biểu hiện

8.1.2.2. Vì sao

8.1.2.3. Cách thực hiện đúng nội quy

8.1.2.4. Thái độ nhắc nhở bạn bè thực hiện đúng

8.2. Lớp 3

8.2.1. Tích cực hoàn thành nhiệm vụ

8.2.1.1. Thái độ hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch có chất lượng, nhắc nhở bạn bè tích cực thực hiện

8.3. Lớp 5

8.3.1. Bảo vệ môi trường sống

8.3.1.1. Vì sao

8.3.1.1.1. Các loại môi trường sống

8.3.1.2. Những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường sống ở nhà, trường, nơi công cộng

8.3.1.3. Một số biểu hiện

8.4. Lớp 4

8.4.1. Bảo vệ của công

8.4.1.1. Vì sao

8.4.1.2. Những việc làm cụ thể

8.4.1.3. Thái độ nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện