Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NĂNG LỰC by Mind Map: NĂNG LỰC

1. NĂNG LỰC ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI

1.1. Nhận thức chuẩn mực hành vi

1.1.1. một số chuẩn mực và sự cần thiết của việc thự hiện hành vi đạo đức và pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổi

1.1.2. kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè

1.1.3. sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; trách nhiệm của bản thân và của nhóm trong hợp tác -> nhu cầu bản thân & giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt

1.2. Đánh giá hành vi của bản thân và người khác

1.2.1. Nhận xét được tính chất đúng –sai, tốt –xấu, thiện –ác của một sốthái độ, hành vi đạo đức và pháp luậtcủa bản thân và bạn bè trong học tập và sinh hoạt

1.2.2. thái độđồng tìnhvới cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu

1.2.3. thái độ của đối tượng giao tiếp; một số đặc điểm nổi bật của các thành viên trong nhóm để phân công công việc và hợp tác.

1.3. Điều chỉnh hành vi

1.3.1. Thái độ điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè điều chỉnh cảm xúc, thái độ, hành vi, thói quen của bản thân phù hợp với chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và lứa tuổi

1.3.1.1. không nói hoặc làm những điều xúc phạm người khác

1.3.1.2. không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học hành và các việc khác

1.3.1.3. không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học hành và các việc khác

1.3.2. một số hoạt động cần thiết, phù hợp để nhận thức, phát triển,tự bảo vệ bản thân và thiết lập, duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè

1.3.3. Một số cách thực hành tiết kiệm và sửdụng tiền hợp lí

2. NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

2.1. Tự nhận thức bản thân

2.1.1. một sốđiểm mạnh, điểm yếu của bản thân theo chỉdẫn của thầy giáo, cô giáo và người thân