Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SETMANA 3 CATALÀ by Mind Map: SETMANA 3 CATALÀ

1. LITERATURA

1.1. LITERATURA MEDIEVAL(S.XII-V)

1.1.1. Poesia trobadoresca

1.1.2. Literatura religiosa i moral (Ramon Llull)

1.1.3. Narrativa històrica (4 grans cròniques)

1.1.4. Narrativa humanista (Bernat Metge)

1.1.5. Novel·la cavalleresca (Curial e Güelfa, Tirant lo Blanc)

1.1.6. Poesia medieval (Ausiàs March)

1.2. PRIMERES MOSTRES LITERÀRIES en català

1.2.1. S.IX- esglésies: únic vehicle cultural

1.2.1.1. Misses en llatí

1.2.2. Creació de llengües romàniques

1.2.2.1. Concili de Tours

1.2.2.1.1. Es va obligar a fer el sermó en llengua romànica

1.2.3. S.XII- escriptura del català

1.2.3.1. PRIMERS TEXTOS

1.2.3.1.1. Cap finalitat literària

1.2.3.1.2. Destinats a: -Intercanvis comercials -Al coneixement de les lleis -Per predicar la paraula de déu.

1.2.3.1.3. RELIGIOSOS: primer text en català és "Les Homilies d'Organyà" (finals XII, principi del XIII)

1.2.3.1.4. JURÍDICS: "El fòrum indicum" (primera meitat del S.XII i era la traducció d'una llei).

1.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA LITERATURA MEDIEVAL

1.3.1. Intenció pràctica

1.3.2. Pretenia moralitzar.

1.3.3. No original

1.3.4. Textos anònims

1.3.5. Ideologia teocèntrica

1.3.6. Objectiu: morir per conèixer el més enllà

1.3.7. ESTAMENTS

1.3.7.1. Esglèsia: literatura moral

1.3.7.2. Noblesa: poesia cortesana i la novel·la cavalleresca

1.3.7.3. Gleva: literatura popular (cançons, rondalles, teatres...)

2. VOCABULARI

2.1. BARROER- bast

2.2. FRISAR- ganes

2.3. FOLL- bogeria

2.4. ASSIDU- sovint

2.5. GASIU- agarrat

2.6. PÈRFID- traïdor

2.7. VENIR A TOMB- a propòsit

2.8. ENDEBADES- inútilment

2.9. SENSE DETURAR-S'HI GAIRE- de passada

2.10. N'ESTAVA MOLT- admiració

2.11. LLOAR- aclamar

2.12. ÀDHUC- fins i tot

2.13. FIL PER RANDA- detalladament

2.14. A L'ESCAPÇA- sense entendre-ho

2.15. ÀVID- desitjós

2.16. A LA VALENTA- prendre-ho personalment