การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. หน่วยความจำ

1.1. หน่วยความจำหลัก

1.1.1. หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

1.1.1.1. รอม

1.1.1.1.1. เป็นหน่วยความจำแบบสารกึ่งตัวนำชั่วคราวชนิดอ่านได้อย่างเดียว ใช้เป็นสื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์ เพราะไม่สามารถบันทึกซ้ำได้ (อย่างง่ายๆ) เป็นหน่วยความจำที่มีซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอยู่แล้ว และพร้อมที่จะนำมาต่อกับไมโครโพรเซสเซอร์ได้โดยตรง หน่วยความจำประเภทนี้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง ...

1.1.1.2. แรม

1.1.1.2.1. คือ หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ที่ย่อมาจากคำว่า Random Access Memory เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและความเร็วในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำแบบชั่วคราว ซึ่งหมายถึงจะสามารถทำงานได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยง

1.2. หน่วยความจำสำรอง

1.2.1. หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราวต่อไปได้

1.2.1.1. จานแม่แหล็ก

1.2.1.1.1. ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์และฟล็อปปี้ดิสก์

1.2.1.2. เทปแม่เหล็ก

1.2.1.2.1. การบันทึกทำโดยใช้สนามแม่เห็กลงบนเทป

1.2.1.3. จานแสง

1.2.1.3.1. เครื่องอ่านแผ่นซีดี

2. หน่วยแสดงผล

2.1. แสดงทางเครื่องพิมพ์

2.1.1. สามารถแสดงผลลัพธ์คงทนอยู่นาน

2.2. แสดงผลทางจอภาพ

2.2.1. จะแสดงผลลัพธ์ขณะที่มีไฟฟ้าอยู่

3. หน่วยรับข้อมูล

3.1. ครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เป็นต้น โดยจะแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก และใช้ประมวลผลได้

3.1.1. อุปกรณ์รับข้อมูล

3.1.1.1. Keyboard Mouse Track Ball Joy Stick Bar Code Reader Scanner Optical Character Reader Light Pen Touch Screens

4. หน่วยประมวลผลกลาง

4.1. ส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลและควบคุมการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

4.1.1. หน่วยคำนวน

4.1.1.1. ทำหน้าที่ประมวลผมทางคณิตศาสตร์

4.1.2. หร่วยควบคุม

4.1.2.1. ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ