ik als Godsdienstleraar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ik als Godsdienstleraar by Mind Map: ik als Godsdienstleraar

1. Wat is levensbeschouwing

1.1. persoonlijke levensbeschouwing als een 'verhaal'

1.1.1. eigen kijk op het leven

1.1.1.1. Ik geloof in God en Jezus maar dat wil niet zeggen dat mijn leerlingen niet hun eigen visie hebben.

1.1.2. de belangrijke onderdelen

1.1.3. verhaal over een langere periode

1.2. persoonlijke levensbeschouwing en levensvragen

1.2.1. ieder heeft zijn persoonlijke levensvragen en antwoorden

1.3. levensvragen en verhalen

1.3.1. geloof

1.3.2. is er meer dan onze wereld

1.4. levensvragen, verhalen en levensbeschouwing

1.4.1. zoeken naar vragen en antwoorden in verhalen

2. Leraar met hart en ziel

2.1. leraar vanuit je hart

2.1.1. doe je het graag

2.1.1.1. Ik vind het heel leuk om met kinderen om te gaan en tijdens mijn stage van het middelbaar heb ik daar veel plezier in beleeft.

2.2. leraar vanuit je ziel

2.2.1. hoe geef jij les

2.2.1.1. Ik sta liever met een lach voor de klas dan als een 'strenge leerkracht'.

2.3. een bezielde leraar heeft een 'levensbeschouwing'

2.3.1. hoe sta jij voor de klas

3. Waarom is dit boek er

3.1. kennisbasis geestelijke stromingen

3.1.1. wat moet je weten als startende leerkracht

3.1.2. kennis die je moet hebben

3.2. geestelijke stromingen op de basisschool

3.2.1. de verschillende 'grote' levensbeschouwingen

3.2.2. de kennis neutraal behandelen

3.2.2.1. feiten aanleren

3.3. veranderende visie op levensbeschouwelijk leren

3.3.1. scholen hebben verschillende levensbeschouwelijke identiteiten

3.3.1.1. Ik heb in het 6de middelbaar ook stage gelopen en ik merk nu wel grote verschillen met de school waarop ik nu sta, zo kan ik wel zien dat elke school anders is.

3.3.2. veel onderdelen rond levensbeschouwing

3.4. levensbeschouwelijk leren is meer dan lesgeven

3.4.1. meer nadruk op andere gebieden

3.4.2. vak dat niet getoetst wordt in de eindtoets staat onder druk

3.4.2.1. Ik heb vroeger in het lager vooral les gekregen over wat er op de eindtoets komt.