เหตุการร์ในประวัติศาสตร์โลกที่ควรรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เหตุการร์ในประวัติศาสตร์โลกที่ควรรู้ by Mind Map: เหตุการร์ในประวัติศาสตร์โลกที่ควรรู้

1. วิเคราะห์ (Analyze)

1.1. กลุ่มผู้เรียน

1.1.1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.2. วัตถุประสงค์

1.3. เนื้อหาที่เรียน

1.3.1. บทที่ 1 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของไทย

1.3.2. บทที่ 2 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของเอเซีย

1.3.3. บทที่ 3 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของยุโรป

2. บทที่ 3 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของยุโรป

2.1. วัตถุประสงค์

2.2. กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

2.3. เนื้อหาที่ 1 การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส

2.4. เนื้อหาที่ 2 สงครามโลก

2.4.1. สงครามโลกครั้งที่ 1

2.4.2. สงครามโลกครั้งที่ 2

2.5. เนื้อหาที่ 3 การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน

2.6. สรุป

2.7. แบบทดสอบหลังเรียน

3. บทที่ 2 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของเอเซีย

3.1. วัตถุประสงค์

3.2. กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

3.3. เนื้อหาที่ 1 สามก๊กในประเทศจีน

3.3.1. สงครามระหว่าง 3 อาณาจักร คือ วุยก๊ก, จ๊กก๊ก, ง่อก๊ก

3.4. เนื้อหาที่ 2 การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมะและนางาซากิในประเทศญี่ปุ่น

3.5. เนื้อหาที่ 3 สหภาพโซเวียตล่มสลาย

3.5.1. ประเทศที่เคยอยู่ร่วมในสหภาพโซเวียตกับรัสเซียแยกตัวเป็นอิสระ 15 ประเทศ

3.6. สรุป

3.7. แบบทดสอบหลังเรียน

4. บทที่ 1 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

4.1. วัตถุประสงค์

4.2. กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

4.3. เนื้อหาที่ 1 สงครามช้างเผือก

4.4. เนื้อหาที่ 2 สงครามเสียกรุงศรีอยุธยา

4.4.1. สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

4.4.2. สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

4.5. เนื้อหาที่ 3 การประกาศอิสรภาพและยุทธหัตถี

4.6. สรุป

4.7. แบบทดสอบหลังเรียน