เรื่อง กลุ่มดวงดาวน่ารู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เรื่อง กลุ่มดวงดาวน่ารู้ by Mind Map: เรื่อง กลุ่มดวงดาวน่ารู้

1. วิเคราะห์ (Analyze)

1.1. กลุ่มผู้เรียน

1.1.1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1.2. วัตถุประสงค์

1.3. เนื้อหาที่เรียน

1.3.1. บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มดูดาว

1.3.2. บทที่ 2 กลุ่มดาว 12 ราศี (Zodiac)

1.3.3. บทที่ 3 ตัวอย่างกลุ่มดาวในกลุ่มดาว 88 กลุ่ม

2. บทที่ 3 ตัวอย่างกลุ่มดาวในกลุ่มดาว 88 กลุ่ม

2.1. วัตถุประสงค์

2.2. กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

2.3. กลุ่มดาวสามเหลี่ยม Triangulum

2.4. กลุ่มดาวหมีใหญ่ (กลุ่มดาวจระเข้) Ursa Major

2.5. กลุ่มดาวแคสซิโอเปีย (กลุ่มดาวค้างคาว) Cassiopeia

2.6. กลุ่มดาวกระต่ายป่า Lepus

2.7. กลุ่มดาวก็อตซิลล่า Godzilla

2.8. กลุ่มดาว starship enterprise

2.9. สรุป

2.10. แบบทดสอบหลังเรียน

3. บทที่ 2 กลุ่มดาว 12 ราศี (Zodiac)

3.1. วัตถุประสงค์

3.2. กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

3.3. Aries กลุ่มดาวแกะ (ราศีเมษ)

3.4. Taurus กลุ่มดาววัว (ราศีพฤษภ)

3.5. Gemini กลุ่มดาวคนคู่ (ราศีเมถุน)

3.6. Cancer กลุ่มดาวปู (ราศีกรกฎ)

3.7. Leo กลุ่มดาวสิงโต (ราศีสิงห์)

3.8. Virgo กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารี (ราศีกันย์)

3.9. Libra กลุ่มดาวคันชั่ง (ราศีตุล)

3.10. Scorpio กลุ่มดาวแมงป่อง (ราศีพิจิก)

3.11. Sagittarius กลุ่มดาวคนยิงธนู (ราศีธนู)

3.12. Capricorn กลุ่มดาวมกร หรือ แพะทะเล (ราศีมังกร)

3.13. Aquarius กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (ราศีกุมภ์)

3.14. Pisces กลุ่มดาวปลาคู่ (ราศีมีน)

3.15. สรุป

3.16. แบบทดสอบหลังเรียน

4. บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มดูดาว

4.1. วัตถุประสงค์

4.2. กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

4.3. เนื้อหาที่ 1 การหาทิศเหนือ

4.3.1. การหาตำแหน่งทิศเหนือจากกลุ่มดาว

4.3.1.1. การหาจากกลุ่มดาวหมีใหญ่

4.3.1.2. การหาจากกลุ่มดาวค้างคาว

4.3.1.3. การหาจากกลุ่มดาวนายพราน

4.3.2. การหาทิศเหนือจากทิศตะวันตก

4.4. เนื้อหาที่ 2 ระบบพิกัดท้องฟ้า

4.4.1. พิกัดขอบฟ้า (Horizontal coordinates)

4.4.1.1. พิกัดทั้งสี่

4.4.1.2. จุดใต้เท้า (Nadir)

4.4.1.3. เส้นขอบฟ้า (Horizon)

4.4.1.4. เส้นเมอริเดียน(Meridian)

4.4.1.5. มุมทิศ (Alzimuth)​

4.4.1.6. มุมเงย (Altitude)

4.5. เนื้อหาที่ 3 การวัดองศาด้วยมือ

4.5.1. การวัดระยะเชิงมุมอย่างง่าย

4.6. เนื้อหาที่ 4 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (ไอเอยู) (อังกฤษ: IAU - International Astronomical Union)

4.6.1. แผนที่ท้องฟ้า (Carte du Ciel)

4.6.2. สหพันธ์สุริยะ (Solar Union)

4.6.3. สำนักงานเวลาสากล (Bureau International de l'Heure)

4.7. สรุป

4.8. แบบทดสอบหลังเรียน