Освіта - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Освіта - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. by Mind Map: Освіта - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення.

1. Сфера освіти - різні за формою компоненти навчальної діяльності, які охоплюють всю життєдіяльність людей, соціальних груп — тих, хто навчається, навчає та обслуговує навчальний процес.

2. Система освіти - реальна сукупність факторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

3. Цілісність освіти - повинна сформувати цілісний світогляд людини.

4. Ієрархічність освіти

4.1. Мета виховання

4.1.1. Цілі виховання

4.1.1.1. Завдання виховання

5. Роль освіти в ХХІ ст.

5.1. Людина ХХI століття – це людина, яка постійно вчиться, для якої отримання знань стає сутнісною рисою способу життя. Таку людину повинна форму- вати школа, але створити умови для неперервної освіти мають суспільство і держава.