A crise do Antigo Réxime

Mapa conceptual sobre a crise do Antigo Réxime

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A crise do Antigo Réxime by Mind Map: A crise do Antigo Réxime

1. Trazos

1.1. Racionalismo

1.2. Empirismo

1.3. Cientifismo

1.4. Liberdade de pensamento

1.5. Progreso

1.6. Educación

1.7. Crítica social

1.8. Reformismo

2. Definición

3. Trazos do Antigo Réxime

3.1. Monarquía absoluta

3.1.1. Época de esplendor: século XVIII

3.1.2. Soberanía de orixe divina

3.1.3. Non hai separación de poderes

3.1.4. Defensores: Hobbes, Bossuet. Críticos: Locke

3.1.5. Excepcións e Gran Bretaña (monarquía parlamentaria) e Provincias Unidas (república)

3.2. Sociedade estamental

3.2.1. Privilexiados

3.2.1.1. Nobreza

3.2.1.2. Clero

3.2.2. Non privilexiados

3.2.2.1. Terceiro Estado

3.3. Economía de base agraria

3.3.1. Transformacións comerciais coa aparición do capitalismo comercial

3.3.2. Esténdese o domestic system

3.3.3. Introdúcense avances coa fisiocracia

4. A Ilustración

4.1. Difusión da Ilustración

4.1.1. Alemaña: Kant, Herder

4.1.2. Gran Bretaña: Hume, Smith

4.1.3. España: Feijoo, Jovellanos

4.2. Ilustración en Francia

4.2.1. Enciclopedia - Diderot e D'Alembert

4.2.2. Montesquieu (separación de poderes)

4.2.3. Voltaire (reformismo social)

4.2.4. Rousseau (contrato social)

4.3. Despotismo ilustrado

4.3.1. Caracterízase polo lema "Todo para o pobo, pero sen o pobo"

4.3.2. Exemplos en Rusia (Catarina a Grande), Prusia (Federico II), Austria (Xosé II) e Portugal (Xosé I)

4.3.3. En España, Carlos III foi o maior representante

5. Ciencia e cultura

5.1. Revolución científica: Nacemento da ciencia moderna

5.2. Descubrimentos xeográficos

5.2.1. Expedicións científicas (Bering, Cook)

5.2.2. Expedicións comerciais (Mackenzie, La Condamine)

5.2.3. España: Malatesta

5.3. Arte

5.3.1. Rococó

5.3.1.1. 1ª metade do século XVIII

5.3.1.2. Estilo recargado do gusto da aristocracia

5.3.1.3. Watteau, Fragonard, Tiepolo, Canaletto

5.3.2. Neoclasicismo

5.3.2.1. 2ª metade s. XVIII e inicios do XIX

5.3.2.2. Estilo baseado nos valores da Antigüidade clásica que reflicte os gustos da burguesía

5.3.2.3. Pintura: Goya, J.L. David

5.3.2.4. Arquitectura: Panteón de París, Porta de Brandeburgo, Capitolio de Washington