„Ion”, Liviu Rebreanu

Liviu Rebreanu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
„Ion”, Liviu Rebreanu by Mind Map: „Ion”, Liviu Rebreanu

1. Contextul

1.1. autorul

1.2. epoca

1.3. curentul literar

2. Tipologia romanului

2.1. realist

2.2. modern

2.3. obiectiv

3. Titlul

3.1. personajul principal

3.1.1. exponențial

3.1.2. individualizat

4. Tematica

4.1. pământ

4.2. iubire

4.3. destin

4.4. monografia satului tradițional

5. Subiectul

5.1. două planuri narative

5.1.1. lumea țăranilor

5.1.2. lumea intelectualității

6. Conflictul

6.1. principal

6.2. secundar

6.3. exterior

6.4. interior

6.5. tragic

7. Structură și compoziție

7.1. perspectivă narativă

7.2. structură circulară

7.2.1. motivul drumului

7.3. simetrie compozițională

7.3.1. două părți

7.3.2. cap.1, 13

7.4. tehnici narative

7.4.1. planurile paralele

7.4.2. contrapunctul

7.4.3. detaliul semnificativ

7.4.4. retrospecția/ inserția

7.4.5. basorelieful

8. caracterizarea persj. principal

8.1. tipologia

8.1.1. principal

8.1.2. realist

8.1.3. tragic

8.1.4. complex

8.2. construcția

8.2.1. caracterizare directă

8.2.1.1. biografie

8.2.1.2. monolog interior

8.2.2. caracterizare indirectă

8.2.2.1. fapte

8.2.2.2. gesturi, atitudini

8.2.2.3. limbaj

8.2.2.4. relații cu alte persj.

8.2.3. tehnica

8.2.3.1. basoreliefului

8.2.3.2. contrapunctului

8.3. trăsături

8.3.1. hărnicie

8.3.2. dragostea pentru pământ

8.3.3. hotărârea pătimașă de a avea pământ

8.3.4. viclenia

8.3.5. brutalitatea și indiferența

8.3.6. dezumanizarea

8.3.7. iubirea pătimașă

8.4. reflectarea temei în construcția personajului

8.4.1. pământul

8.4.2. iubirea

9. Receptarea în critica literară

9.1. Eugen Lovinescu

9.2. George Călinescu

9.3. Nicolae Manolescu