Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CURRÍCULUM by Mind Map: CURRÍCULUM

1. NIVELLS

1.1. 1r DEPARTAMENTD'ENSENYAMENT

1.2. 2n ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

1.3. 3r EDUCADORS

2. CARACTERÍSTIQUES

2.1. OBERT I FLEXIBLE

2.2. SISTÈMIC

2.3. INTEGRADOR

2.4. DESCENTRELITZAT

3. TIPUS

3.1. OCULT / EXPLÍCIT

3.2. OBERT / TANCAT

3.3. FORMAL / REAL

4. ETAPES

4.1. INFANTIL

4.2. PRIMÀRIA

4.3. SECUNDÀRIA

4.3.1. INICIAL

4.3.2. MITJÀ

4.3.3. SUPERIOR

4.4. POST-OBLIGATORI

5. ELEMENTS

5.1. CONTINGUTS

5.2. AVALUACIÓ

5.3. METEDOLOGÍA

5.4. CAPACITATS

5.5. OBJECTIUS GENERALS

6. FINALITATS

6.1. IGUALTAT

6.2. AUTONOMIA

6.3. ORIENTACIÓ

6.4. COHERÈNCIA