dòng điện trong chất khí

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
dòng điện trong chất khí by Mind Map: dòng điện trong chất khí

1. tác nhân ion hóa chất khí

1.1. nhiệt độ cao

1.2. tia tử ngoại tia X

1.3. điện trường mạnh

2. bản chất dòng điện trong chất khí

2.1. là dòng chuyển dời có hướng

2.1.1. cùng chiều điện trường của ion (+)

2.1.2. ngược chiều điện trường của ion (-) e

3. hiện tượng dẫn điện khong tự lực

3.1. tia lửa điện

3.1.1. là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí đặt giữa hai điện cực khi điện trường đủ mạnh để biến phân tử khí trung hoà thành ion dương và electron tự do.

3.1.2. ứng dụng

3.1.2.1. trong động cơ nổ trong xilanh. Bộ phận để tạo ra tia lửa điện là bugi

3.1.2.2. Giải thích hiện tượng sét trong tự nhiên

3.2. hồ quang điện

3.2.1. là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp đặt giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn.

3.2.2. có thể kèn theo toả nhiện và toả sáng rất mạnh.

3.2.3. đk

3.2.3.1. Dòng điện qua chất khí giữ được nhiệt độ cao của catôt để catôt phát được electron bằng hiện tượng phát xạ nhiệt electron.

3.2.4. ứng dụng

3.2.4.1. hàn điện

3.2.4.2. , làm đèn chiếu sáng

3.2.4.3. , đun chảy vật liệu

4. Chất khí là môi trường cách điện

4.1. các phân tử khí đều ở trạng thái trung hoà điện do đó các phân tử khí đều ở trạng thái trung hoà điện

5. Quá trình dẫn điện không tự lực

5.1. là quá trình dẫn điện của chất khí nhờ có tác nhân ion hoá

5.2. không tuân theo định luật Ôm

5.3. đồ thị

5.4. Hiện tượng nhân số hạt tải điện

5.4.1. là hiện tượng tăng mật độ hạt tải điện