Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP by Mind Map: ERP

1. Wat?

1.1. = Enterprise Resource Planning

1.2. Levert ondersteuning aan interne bedrijfsprocessen allerhande: - financiën - administratie - logistiek

1.3. Verzameling van verschillende softwaremodules

1.4. Is de basis voor een bedrijfsbrede automatiseringsoplossing

1.5. Bestaat voor alle typen bedrijven

1.5.1. Productiebedrijven

1.5.2. Handelsbedrijven

1.5.3. Projectmatige bedrijven

2. Belang van een ERP-software voor een organisatie/onderneming

2.1. Veel orders kunnen tegelijk ingevoerd en beheerd worden

2.2. Een grote diversiteit van artikelen kan gemakkelijk beheerd worden

2.3. Een complex prijsbeheer voeren

2.4. Een complexe planningsproblematiek goed aan kunnen pakken

2.5. Zeer nuttig bij geografisch verschillende locaties binnen de organisatie

3. OpenERP - Business Example

3.1. Geïnstalleerde modules

3.1.1. Stock Module

3.1.2. Purchase Module

3.1.3. Sale Module

3.1.4. Account Module

3.2. Niet-geïnstalleerde modules

3.2.1. Inventory Module

3.2.2. Production Planning Module

3.2.3. HR Module

3.2.4. Production Module

3.2.5. Delivery Module

3.2.6. BI Module

3.2.7. Engineering Module

4. Chocolatier Valentino

4.1. Te installeren modules

4.1.1. Sale Module

4.1.2. Stock Module

4.1.3. Account Module

4.1.4. Inventory Module

4.1.5. Production Module

5. ERP = robuuste tractor, CRM= snelle auto. Wat wordt bedoeld met deze metafoor?

5.1. ERP

5.1.1. ERP beheert alle intern gerichte processen

5.1.2. In de praktijk: - financiële processen - logistieke processen - HR

5.1.3. Ondersteunt vastomlijnde processen (productieproces, financieel proces)

5.1.4. Vast en star systeem, weinig flexibiliteit vereist

5.2. CRM

5.2.1. CRM beheert externe processen

5.2.2. Commercieel en marktgericht

5.2.3. Mensen optimaal laten presteren in hun commerciële activiteiten

5.2.4. Ondersteunt het commercieel proces => nood aan speelruimte

6. 3 Implementatietips

6.1. Maak tijd vrij voor de implementatie

6.1.1. Uw werknemers moeten documenten aanleveren, sparren en ondersteunen bij de invoer en aanpassing van gegevens. ERP is niet iets wat je ' er even bij doet'.

6.2. Stel een plan op en bewaak de voortgang

6.2.1. Een document beschrijft wie wat doet, binnen welk tijdsbestek en wanneer de implementatie af moet zijn. Stel een projectleider aan

6.3. Zorg voor een goede rapportage

6.3.1. Vraag de betrokkenen te rapporteren over de voortgang en de gemaakte keuzes zodat u snel kan ingrijpen bij afwijkingen