KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Chuyên Ngành Đường Sắt Metro

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Chuyên Ngành Đường Sắt Metro by Mind Map: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Chuyên Ngành Đường Sắt Metro

1. 160Tín Chỉ

2. Hướng Nghiên Cứu : Đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, Điện khí hóa đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị, Đầu máy đoàn tàu chạy điện hiện đại, Hầm đường sắt đô thị,…

3. Giáo dục đại cương : 44 Tín chỉ

4. Giáo dục thể chất, GDQP-AN : 11 Tín chỉ

5. Giáo dục chuyên nghiệp : 105 Tín chỉ

6. Các Môn Học

7. Năm 1 : Cơ Bản

8. Năm 2 : Cơ sở ngành

9. Năm 3 + 4 : Chuyên Ngành

10. Năm 5 : Thực Hành + Đồ án tốt nghiệp

11. Chứng Chỉ

12. Chứng chỉ Tin Học

13. Chứng chỉ Ngoại Ngữ

14. Nơi công tác sau tốt nghiệp: Các kỹ sư Đường sắt -metro có thể đảm nhiệm công tác nghiên cứu, thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án, thi công xây dựng các công trình Cầu – Đường sắt, các công trình giao thông khác tại các cơ quan đào tạo, nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị tư vấn thiết kế, các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông (gồm các Công ty trong nước, các tổ chức liên doanh và hãng nước ngoài), các đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải, các sở giao thông công chính, ban quản lý dự án đường sắt đô thị và các ngành kinh tế liên quan khác. Ngoài ra, các kỹ sư Đường sắt – metro có thể được tiếp tục đào tạo theo các chương trình đào tạo Thạc sỹ kỹ thuật, Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng Công trình giao thông và các chuyên ngành khác trong lĩnh vực giao thông.