Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els medicaments by Mind Map: Els medicaments

1. Moduls de gestio de les receptes

2. CUPO PRECINTE DIFERENCIAT

3. CUPO PRECINTE

4. CODI NACIONAL

5. PROSPECTE

6. INFORME DE MEDICAMENTS

7. Fitxa Tecnica

8. ETIQUETATGE

9. Embalatge, Capsa, Estoig

10. Protecció, Mecànica, Ambiental, Biològics i Químics Informació

11. Flascons, Blisters,Tubs

12. Condicio secundari

13. Condicio primari

14. forma farmacòloga, comprimits,xarop, dona gust(sacarosa, dona bon gust)

15. Excipient

16. el contingut de principi actiu que te cada unitat de presa d'aquest medicament

17. Dosi

18. Substancia principal de un medicament que actua i fa l'acció terapèutica

19. Principi Actiu

20. AEMPS

21. homeopatics

22. medicaments estupefaents i psicotropiques

23. Establiement d'un diagnostic medic

24. Tractament de malalties

25. Restauracio o modificacio de funcions biologiques

26. Prevencio de malalties

27. MEDICAMENTS ESPECIALS

28. FORMULES MAGISTRALS I OFICIS PREPARATORIS

29. US VETERINARI

30. Son substancies que tenen propietats per prevenir,alleujar,doagnosticar,tractar o curar tot tipus de malalties.

31. US HUMA