XÂY DỰNG DANH MỤC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

for getting a taget customer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
XÂY DỰNG DANH MỤC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG by Mind Map: XÂY DỰNG DANH MỤC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

1. 1. Đặc điểm

1.1. dễ tiếp cận, lấy thông tin

1.2. Có quy mô giao dịch lốn

1.3. Xu hướng phát triển tốt

1.4. Rủi ro thấp

1.5. Tình hình hoạt động SXKD tốt

1.6. Sử dụng đa dạng SPDV của MB

1.7. Thuộc định hướng MB

2. 2. Nguồn KH

2.1. KH hiện hữu

2.1.1. Đầu vào - đầu ra

2.1.2. Chuỗi đối tác

2.2. KH địa bàn

2.3. KH từ CQ thuế, HQ, Hiệp hội

2.4. TOP VNR 500, Top đầu ngành

2.5. KH bán chéo CIB, KHCN

2.6. KH ngân hàng đối thủ

2.7. Khác

2.7.1. KH nguồn web đấu thầu

2.7.2. KH nguồn internet khác

2.7.3. KH ngân hàng cộng đồng

3. 3. Các bước thực hiện

3.1. XD dữ liệu thô

3.1.1. SX tiêu chí phù hợp

3.2. Làm giàu thông tin

3.2.1. TT quyết định

3.2.1.1. Giao dịch MB

3.2.1.2. Ngành nghề

3.2.1.3. Tình trạng nộp thuế

3.2.1.4. Vùng địa lý

3.2.2. TT Tham khảo

3.2.2.1. Thông tin khác

3.2.2.1.1. Năm thành lập

3.2.2.1.2. Quy mô Doanh thu

3.2.2.1.3. Uy tín

3.2.2.2. Quan hệ tín dung

3.2.2.3. Báo chí

3.2.2.4. Thông tin tuyển dụng

3.3. phân tích dữ liệu

3.3.1. Phân nhóm khách hàng

4. 4. lập kế hoạch bán

4.1. Xác định thời điểm bán

4.1.1. Theo mùa vụ

4.1.2. Theo chương trình

4.1.3. lập lịch theo dõi

4.2. Xác định thứ tự ưu tiên bán

4.2.1. Có đủ thông tin GĐ/KTT

4.2.2. Gần địa bàn

4.2.3. Doanh thu/Doanh số XNK

4.2.4. Thời gian hoạt động

4.3. Xác định sản phẩm bán

4.3.1. Xác định SP bán theo ngành

4.3.2. SP nhiều chương trình thúc đẩy

4.4. Thực hiện bán

4.4.1. Điện thoại

4.4.2. email (thư ngỏ)

4.4.3. Road Show

4.4.4. Trực tiếp