TOPIK 1 : PRINSIP DAN MODEL PROGRAM KANAK-KANAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TOPIK 1 : PRINSIP DAN MODEL PROGRAM KANAK-KANAK by Mind Map: TOPIK 1 : PRINSIP DAN MODEL PROGRAM KANAK-KANAK

1. Pengenalan

1.1. Program dan aktiviti yang dirancang mestilah selaras dengan latihan yang dilakukan.

1.2. Aktiviti mestilah bersesuaian dengan umur kanak-kanak,minat,kebolehan dan kemampuan mereka.

2. 3 Model Program

2.1. Pendekatan Montessori

2.2. Pendekatan Model Bank Street

2.3. Pendekatan Reggio Emilio

3. Pendekatan Montessori

3.1. Mengajar kanak-kanak secara semula jadi.

3.2. Memenuhi keperluan kanak-kanak yang miskin.

3.3. 5 Program

3.4. 1) Persekitaran : Terdapat tumbuh-tumbuhan.

3.5. 2) Kanak-Kanak: Bebas terlibat mana-mana aktiviti,belajar melalui memerhati dan berumur 3 - 6 tahun.

3.6. 3) Guru : Penglibatan guru ialah minimum dan peranan guru hanyalah membantu.

3.7. 4) Kurikulum : Bersifat realiti dan bukan fantasi. Mempunyai sudut-sudut yang menarik. Fokus kepada kemahiran diri. Sensori mereka dapat berkembang.

3.8. 5) Bahan-Bahan : Dapat bertindak balas. Simple to complex.

4. Pendekatan Model Bank Street

4.1. Tentang diri sendiri dan persekitaran.

4.2. 1) Persekitaran : Kelas disusun mengikut minat konvensional. Hasil kerja kanak-kanak dan guru dipamerkan di setiap sudut.

4.3. 2) Guru : Memahami kanak-kanak dari segi kepribadian dan perkembangan mereka. Menggalakkan kanak-kanak untuk memenuhi setiap potensinya.

4.4. 3) Kurikulum : Membantu kanak-kanak memberi tumpuan kepada konsep khusus dan memberikan rasa integrasi.

5. Pendekatan Reggio Emilio

5.1. Mengajar tentang kehidupan seharian kanak-kanak.

5.2. 1) Persekitaran : Ruang fizikal yang selesa.

5.3. 2) Guru : Melibatkan guru,kanak-kanak dan ibubapa. Pembantu guru tugasnya ialah membantu guru. Membuat perjumpaan (meeting).

5.4. 3) Kurikulum : Menerangkan konsep secara mendalam kepada kanak-kanak. Membuat projek dalam jangka masa panjang dan jangka pendek.