RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA by Mind Map: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

1. Model innovador de gestió basat en criteris en els àmbits econòmics, social i ambiental.

2. La comissió Europea defineix l'rsc com la integració voluntària per part de les empreses de les qüestions socials i mediambientals en les seves operacions i en les relacions amb grups d'interès.

3. Principals característiques: _ Compliment de les lleis i la normativa vigent aplicable. _ Pràctica voluntària. _ Desenvolupament sostenible. _ transversabilitat impregnada en tota la empresa. _ Transparència i la participació.

4. Característiques d'una organització amb RSC: ésun concepte ampli que engloba totes les àrees. - Persones clients i consumidors: És Responsabilitat de l'empresa comunicar de forma precisa i transparent informació del producte. - Persones i treballadore: Cal identificar les factors des d'un punt de vista dels drets de les treballadors, com de polítiques de l'empresa. - Medi ambient: Aconseguir el menor impacte ambiental. - Comunitat: L’organització ha de contribuir amb el desenvolupament del territori. - Empreses i proveïdors: Han d'influir i facilitar el procés responsable i promoure bones pràctiques. - Sector públic: Podem col.laborar amb les administracions públiques per vetllar per Incorporar Ajudes socials. - Competència: És necessari promoure la col.laboració entre organitzacions del mateix sector per assolir objectius realistes i sostenibles. - Propietaris - accionistes: Cal fomentar una total transparència i promoure la participació en la empresa - accionistes.