NEOLITSKA NALAZIŠTA U HRVATSKOJ

Neolitska nalazišta na području Hrvatske

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NEOLITSKA NALAZIŠTA U HRVATSKOJ by Mind Map: NEOLITSKA NALAZIŠTA U HRVATSKOJ

1. KOPNO

1.1. Lasinja

1.1.1. poljodjelstvo, stočarstvo

1.1.2. Lasinjska kultura

1.1.3. oko 4100 g. pr. Kr.

1.2. Malo Korenovo

1.2.1. Korenska kultura

1.2.2. 2 iskapanja (1956., 1961.)

1.2.3. CCA 4350 g. pr. Kr.

1.2.4. proizvodnja kamenog oruđa

1.3. Gradac

1.3.1. poljoprivreda

1.3.2. uzgoj stoke

1.3.3. keramika

1.3.4. Starčevačka kultura

1.4. Sarvaš

1.4.1. Robert Rudolf Schmidt

1.4.2. Sopotska i Starčevačka kultura

1.4.3. Arheološki muzej u Zagrebu

1.4.4. još informacija

1.4.4.1. "Sarvaš- neolitsko i eneolitsko nalazište"

1.5. Sopot

1.5.1. Sopotska kultura

1.5.2. podzemni i nadzemni domovi

1.5.3. poljoprivreda, uzgoj stoke, ribolov (rijeka Bosut)

1.5.4. još informacija

1.5.4.1. Maja Krznaić Škrivanko: "Nalazišta sopotske kulture na Vinkovačkom području"

2. PRIMORJE

2.1. Vela špilja- Lošinj

2.1.1. "Impresso" kultura

2.1.2. CCA 3200 g. pr. Kr.

2.2. Smilčić

2.2.1. "Impresso" kultura

2.2.2. Danilska kultura

2.2.3. Kažimir Tomić

2.2.4. poljoprivreda (plodno tlo), malo lova, stočarstvo, ribolov

2.3. Danilo

2.3.1. nastanak Danilske kulture

2.3.2. početak sjedilačkog načina života

2.4. Markova špilja

2.4.1. Hvar

2.4.2. "Impresso", Danilska i Hvarska kultura

2.4.3. ribolov, lov, poljoprivreda, znaci trgovine

2.5. Grapčeva špilja

2.5.1. Hvar

2.5.2. Grga Novak

2.5.3. ribolov, znaci trgovine, keramika

2.6. Vela špilja- Korčula

2.6.1. Nikola Ostoić, Marinko Gjivoje

2.6.2. poljoprivreda (nalazi gnojiva)

2.6.3. Velolučka i Hvarska kultura

2.6.4. još informacija

2.6.4.1. Speolog, Časopis za speologiju godina III. siječanj-lipanj 1955.

2.6.4.1.1. Marinko Gjivoje: "Vela spilja na otoku Korčuli- novo predhistorijsko nalazište"

2.7. Gudnja

2.7.1. Spomenka Petrak

2.7.2. 5700/5600 g. pr. Kr.

2.7.3. "Impresso" kultura

2.7.4. stočarstvo, lovačko-sakupljačka tradicija

3. Kulture nalazišta

3.1. "Impresso"

3.1.1. između 6500 i 4600 pr. Kr.

3.1.2. utiskivanje na posude

3.1.3. kuglaste i polukuglaste zdjele

3.1.3.1. cik-cak crte, vučij zub

3.1.4. duboki lonci

3.2. Danilska

3.2.1. velike posude s ručkom na 4 noge

3.2.2. 7. tisućljeće pr. Kr.

3.2.3. kružna/polukružna naselja

3.2.4. mnogi ukrasi i oblici

3.3. Hvarska

3.3.1. istočni Jadran

3.3.2. tamno keramičko posuđe

3.3.2.1. ukrasi u 5 boja

3.3.3. kult mrtvih, nakit

3.4. Velolučka

3.4.1. posude s tamnim glačanjem

3.4.2. između 5500 i 4500 g. pr. Kr.

3.4.3. poliranje predmeta

3.5. Lasinjska

3.5.1. na temelju sopotske

3.5.2. stočarstvo (spilje)

3.5.3. posude neujednačene boje i izrade

3.5.3.1. urezivanje, ubadanje

3.5.4. nestanak pojavom vučedolske

3.5.5. zdjele, vrčevi, viskoi lonci

3.6. Korenovska

3.6.1. zemuničke nastambe

3.6.2. pravuktne kuće s prostorijama

3.6.3. fina, sivkasta keramika

3.6.3.1. ravne/izlomljene crte

3.6.3.2. spiralne kuke

3.6.3.3. V i A motivi

3.7. Sopotska

3.7.1. 5. tisućljeće prije Krista

3.7.2. kameno oruđe

3.7.3. lonci s 2 ručke, zaobljene zdjele

3.7.3.1. kombinacija urezivanja i ubadanja

3.7.3.2. slikanje nakon pečenja

3.8. Starčevačka

3.8.1. naselja uz rijeku

3.8.2. pokapanje mrtvih u selu

3.8.3. poljoprivreda: ŽITARICE

3.8.4. govedo, manje ovce, koze, svinje

3.8.5. kameno oruđe

3.8.6. keramika

3.8.6.1. otiskivanje prstom i noktom