Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Szaketikák by Mind Map: Szaketikák

1. Gazdasági etika

1.1. piac működése

1.2. hatalom - szabadság - magántulajdon

1.3. erkölcsi dilemma

1.3.1. vállalati érdek  közérdek

1.3.2. vállalati teljesítmény  morális teljesítmény

1.4. igazságos munkabér

1.5. munka

2. Ökoetika

2.1. Föld mint környezet

2.1.1. termőföld

2.1.2. természetes energiák forrása

2.1.3. kozmosz

2.2. ökológiai tudatosság és felelősségérzet

3. Médiaetika

3.1. szólásszabadság

3.2. zsarnokság

3.3. személyes információk védelme

3.4. internetetika

4. Szexuális etika

4.1. keresztény szexuális etika: 3 erény:

4.1.1. tisztaság

4.1.2. szemérmesség

4.1.3. szűzi ártatlanság

4.2. normák

5. Keresztény etika

5.1. Isten

5.2. túlvilági életre, üdvösségre felkészülés

5.3. példamutatás

5.4. Tírparancsolat

5.4.1. Isten uralmának elismerése

5.4.2. embertársak iránti kötelességek

5.5. szeretet

5.5.1. Isten

5.5.2. "felebarát"

5.6. természetfölötti életben hinni

5.7. II. Vatikáni Zsinat (1962)

5.7.1. hitközpontú etika

5.7.2. világközpontú erkölcstani irányzatok

6. Orvosetika

6.1. autonómia tisztelet

6.2. "ne árts"

6.3. jótékonyság

6.4. igazságosság

7. Bioetika

7.1. élet és halál

7.2. abortusz

7.3. mesterséges megtermékenyítés

7.4. klónozás

7.5. állat- és emberkísétletek

7.6. szervátültetés

7.7. eutanázia

8. emberiség túlélésének szolgálata