Педагогіка співробітництва

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Педагогіка співробітництва by Mind Map: Педагогіка співробітництва

1. за рівнем застосування: загальнопедагогічна;

2. за філософською основою: гуманістична;

3. за орієнтацією на особистісні структури: усебічно гармонійна;

4. за змістом: навчаюча+виховна, гуманістична, загальноосвітня;

5. за типом управління: система малих груп;

6. за організаційними формами: академічна+клубна, індивідуальна+групова, диференційована;

7. за підходом до дитини: гуманно-особистісна, суб'єкт-суб'єктна;

8. за переважаючим методом: проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова;

9. за категорією тих, кого навчають: масова (всі категорії)