MAPA KONTZEPTUALA

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MAPA KONTZEPTUALA by Mind Map: MAPA KONTZEPTUALA

1. 3. ibilbide akademikoa eta pertsonala

1.1. Gogoetak: Nahiz eta bakoitzak bere ibilbidea azaltzea lan bat izan, ez genuen guztien artean asko hitz egin ibilbide akademikoen inguruan eta ondorioz, lan honi ez nion zentzu handirik aurkitu.

2. 1. Didaktika

2.1. Definizioa

2.1.1. irakaskuntza edo irkaste-ikaste prosezuak lantzen dituen hezkuntzaren zientzia da.

2.1.2. Teknika ezberdinen multzoa da, zeinen bidez irakaskuntza gauzatzen da.

2.2. Ikerketa objektua

2.2.1. Irakaskuntza edo irakaste-ikaste prosezuak dira. baina aztertzen den eremua ezberdina izango irakaskuntzaren definizioaren arabera,

2.2.1.1. Irakaskuntza: ezagutzen hautaketa, antolaketa eta transmizioa aztertzen ditu.

2.2.1.2. Ikaskuntza: gestioa lantzen du.

2.3. Irakaskuntzaren definizioa

2.3.1. Irakasketako ekintza eta horren ondorioa.

2.3.2. Irakaskuntza-sistema hornitzen duen bitarteko, bide eta pertsona multzoa.

2.4. Ikaskuntzaren definizioa

2.4.1. Ikasteko ekintza eta bere ondorioa.

2.4.2. Ezagutzak edo gaitasunak nork bere egiteko prosezua.

2.5. Heziketaren definizioa

2.5.1. Hezteko ekintza eta gorren ondorioa.

2.5.2. Gizakiak gizartean bizitzeko prestaketa eta gaitzea.

2.6. Hezkuntzaren definizioa

2.6.1. Ezagutzak, balioak, ohiturak eta jokatzeko moduak transmititzen dituen bi norabideetako prosezua da.

2.6.2. Hezkuntza gure ekintza, sentimendu eta jokamolde guztietan presente dago.

2.7. Instrukzioaren definizioa

2.7.1. Ideia edo ezagutza batzuk sistematikoki adieraztea.

2.7.2. Zerbaiti buruzko informazioa ematea

2.8. Zeintzuk dira erabiltzen diren ikuspegiak didaktikaren eraikuntzarako?

2.8.1. Dimentsio kultural-arakatzailea: kulturaren transmisiorako eta interpretaziorako ikaste-irakaste prosezuak aztertzen ditu.

2.8.2. Dimentsio terapeutikoa (Hezkuntza Berezia): Hezkuntza premia bereizka dituzten ikasleen ikaste-irakaste prosezuak aztertzen ditu.

2.8.3. Dimentsio teknologiakoa eta praktikoa: Ezagutza zientifikoa erabiltzeari dagokio.

2.8.4. Dimentsio artistikoa: Didaktikak bere agenteen gaitasunak behar ditu, gaitasun hauek handitzen doaz eguneroko esperientziarekin.

2.9. Gogoetak: Irakasgaiarekin hasteko lan hau egitea modu egokia iruditu zitzaidan, baina ez genekien lana nola egin, informazioa nundik atera.

2.10. Prezia: http://prezi.com/85lzelzojhom/edit/?auth_key=qjdfbg3&follow=wvagfuiewlsn&utm_source=share&utm_campaign=preziedit&utm_medium=emailhttp://prezi.com/85lzelzojhom/edit/?auth_key=qjdfbg3&follow=wvagfuiewlsn&utm_source=share&utm_campaign=preziedit&utm_medium=email

3. 2. Curriculum-a

3.1. Zer da curriculum-a?

3.2. Curriculuma estrukturatzeko moduak

3.2.1. Modelo akademizista humanistikoa

3.2.2. Modelo teknologikoa

3.2.3. Modelo humanista

3.2.4. Modelo kritikoa

3.3. Iturburuak

3.3.1. Iturburu soziologikoa

3.3.2. Iturburu psikologikoa

3.3.3. Iturburu pedagogikoa

3.3.4. Iturburu epistemologikoa

3.4. Klaseak

3.4.1. Agerikoa

3.4.2. Ezkutua

3.4.3. Ausentea

3.5. Oinarrizko osagaiak

3.5.1. Zer irakatsi? helburuak, edukiak

3.5.2. Noiz irakatsi? edukien eta esperientzien antolaketa (denboraren sekuentsiaz)

3.5.3. Nola irakatsi? baldintza metodologikoak eta baliabideak.

3.5.4. Zer, nola eta noiz ebaluatu? zein mekanismo jarriko dugun martxan prosezuaren martxa guztia egiaztatzeko.

3.6. Funtzioak

3.7. Islatzen den dokumentuetan

3.7.1. Oinarrizko Curriculum Proiektua (OCP)

3.7.2. Ikastetxeko Curriculum Proiektua (IKP)

3.8. Curriculuma eta Gizartea

3.9. Gogoetak: Lan hau egin aurretik, zenbait azalpen jasotzea gaiaren inguruan ondo egongo litzateke eta lan hau errazagoa izango litzateke.

3.10. Prezia: http://prezi.com/ice_nwgbvmdr/edit/?auth_key=wek4fah&follow=wvagfuiewlsn&utm_source=share&utm_campaign=preziedit&utm_medium=emailhttp://prezi.com/ice_nwgbvmdr/edit/?auth_key=wek4fah&follow=wvagfuiewlsn&utm_source=share&utm_campaign=preziedit&utm_medium=email

4. 4- HH Curriculuma

4.1. Xedapen orokorrak

4.1.1. Lau maila daude HH-en, bi etapa bereizten direnak: 0-3 eta 3-6. Hautazkoa eta borondatezkoa da.

4.1.2. Gaitasun orokor berberak etapa guztietan: arduraz bizitzen ikastea, ikastea eta pentsatzen ikastea, komunikatzen ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea, pertsona bezala garatzen ikastea eta egiten eta ekiten ikastea.EAE-n zapzi hleburu orokor

4.1.3. OCD-ek Curriculumari buruz ematen duen definizioa: Etapa horretarako ezarritako helburuen, gaitasunen, edukien, ebaluazio-irizpideen eta orientazio- metodologikoen multzoa da.

4.1.4. OCD-el horrela ulertzen du Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua: Ikastetxeak egindako hezkuntza aukera eta ezarritako jardunbide- ildo nagusiak jasotzen dituen proposamen agiria da. Oinarrizko Curriculum Diseinuko moldatu dute ICP.

4.2. Esperientzia eremuak

4.2.1. Hizkuntzak: 2 ziklotan banatuta dago, 1 zikloaren barnean 2 bloke (1.- hitzezko komunikazioa, 2.- komunikatzeko beste modu batzuk: plastikakoa, musikakoa eta gorputzaren bidezkoa) daudelarik eta 2. zikloaren barruan, 4 bloke (1.- hitzezko komunikazioa, 2.- ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, 3.- arte hizkuntza eta 4.- gorputz hizkuntza).

4.2.2. Ingurunearen ezaguera: hau ere 2 ziklotan dago banatua, lehena 2 blokek (1.-nortasun pertsonala sortzea eta 2.- ongizate pertsonala eta egunerokotasuna) osatzen dutelarik eta bigarrena 4 blokek (1.- gorputza eta norberaren irudia, 2.- jolasa eta mugimendua, 3.- jarduera eta egunerokotasuna, 4.- norberaren zaintza eta osasuna).

4.2.3. Norberaren ezaguera eta autonomia: bi ziklotan banaturik dago eta batean 2 bloke (1.- ingurune fisiko eta naturalekiko interakzioa eta 2.- bizitza ingurukoekin) eta bestean 3 bloke (1.-ingurune fisikoak: elementuak, harremanak eta neurria, 2.- natura ezagutzan hastea eta 3.- kultura eta bizitza gizartean) daude.

4.3. Orientabide metodologikoak

4.3.1. Globala, aniztasunari trataera, ikaskuntza esanguratsua.

4.3.2. Eskola giroa: afektua jasotzea oinarrizkoa haurrentzat eta irakasleak, haurrek afektu hori jasotzen dutela bermatzen dute.

4.3.3. Orientaide eremua, denbora eta baliabide materialen antolaketa: - Eremua: zenbait jarduera-eremua antolatu beharko dira haurrek zer, nola eta norekin egin nahi duten aukeratu ahal izateko autonomia landuz. - Denbora: taldekako eta banakako jarduerak txandakatu, eskakizun maila handiak eta espontaneotasun bizikoak orekatu, eta denbora-sekuentzia bat antolatu behar dira. - Baliabide materialak: ikaskuntza-egoera estimulatzeko erabiliko dira.

4.3.4. H.H.-ko ikastetxea: Haurraren garapenerako esperientzia-iturri aberatsa da, beste haur batzuekin elkartzen baita bertan. Eskolan sortzen diren egoera ezberdinek, haurraren garapen afektiboa, soziala eta intelektuala garatzen laguntzen dute.

4.3.5. Ebaluazioaren ezaugarriak: Taldearen ebaluzioa egiten den arren, banakako prozesua da gehienbat, jarraia eta etengabea izanik.Haurrari buruzko datu kualitatiboak eta adierzgarriak eman behar ditu.Haurrekin egokiena behaketa zuzena eta sistematikoa egitea da. Honez gain, familiarekin elkarrizketak egin behar dira informazioa trukatzeko.

4.4. Gogoetak: Informazio asko bildu genuen lan hau burutzeko, baina aurrekoan bezala, azalpenen bidez gauzak errazagoak izango lirateke eta gehiago barneratuko genituzke.

5. 5- Programazioa

5.1. Sarrera: Azkoitiko Floreaga ikastetxean dago oinarrituta programazio hau.

5.2. Programazioaren kokapena

5.2.1. Kanpo testuingurua

5.2.1.1. Ikastetxea Azkotian dago kokatua, 11.000 biztaleko herri batean. Bertako biztenleen maila sozio-ekonomikoa ertaina, baita ikastetxeko familiena ere. Hala era badaude, maila ertain-baxuko familiak eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza jasotzen dute.Herriko atzerritar kopurua igo egin da azken urteetan eta bertan jatorri eta kultura ezberdineko biztanleak aurki ditzakegu: marrokiarrak, errumaniarrak eta induak batez ere.

5.2.1.2. Herrian zerbitzu eta baliabide ezberdinak aurki ditzakegu: - Zubiaurre kiroldegian: kanpoko eta barruko igerilekuak, imnasioa, futbol zelaia, saskibaloiko kantxa, teniseko zelaia, jarduera ezberdinak egiteko gela itxiak eta rokodromoa. - Baztartxo zinea: 500 pertsonentzako tokiarekin eta bertan, pelikulak ikasteaz gain, jaialdiak, bertso saioak, kontzertuak egoten dira. - Herriko "Gurea" frontoia: honek garrantzi handia du herrian, bertatik pilotari ospetsu eta onaj atera dira, eta, gainera, asko bultatzen den kirola da.

5.2.1.3. Parke ugari ditu. Liburutugia ere badu, udaletxeak ekintza ezberdinak antolatzen ditu haurrentzat, besteak best ipuin kontalariak.

5.2.2. Barne testuingurua

5.2.2.1. Ikastetxe honek haurtzaindegi zerbitzua, HH, LH eta DBH eskaintzen ditu. Berrikuntza-prestakuntza proiektu ezberdinak ematen dira aurrera: kulturartekotasuna, Agenda 21, normalkuntza proiektua eta elkarbizitza. Irakasle guztiek magistaritza titulua dute eta HH-ko irakasle guztiek 25 urte baino gehiago daramatzate lanean hemen. Klimari dagokionean, ona da guztien artean (ikasle, irakasle eta guraso) eta irakasleak motibaturik egiten dute lan.

5.2.2.2. Ikasleen ezaugarri psiko-pedagogikoak: garapen kognitiboak aldi ezberdinak bereizten dira eta gure ikasleak eragiketa aurreko aldian daude. Gura taldea 5 urteko 20 ikasleek osatzen dute. Gehienek euskaraz hitz egiten dute, nahiz eta erdaraz edo beste hizkuntza batean hitz egiten dutenak egon. Klima, motibazioa eta interesei dagokionean, klima ona da orokorrean, lanerako orduan ere talde ona da eta motibazioari lotuta, abesti eta ariketekin gehiago motibatzen dira.

5.3. Konpetentziak

5.3.1. 6 konpetentziak: 1.- Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna. 2.- Ikasten ikasteko gaitasuna. 3.- Matematikarako gaitasuna. 4.- Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. 5.- Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. 6.- Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

5.4. Helburuak

5.4.1. Helburu orokorrak

5.4.1.1. 1. esperientzia eremua: Norberaren ezaguera eta autonomia pertsonala. -

5.4.1.2. 2. esperientzia eremua:

5.4.1.3. 3. esperientzia eremua:

5.4.2. Helburu didaktikoak

5.5. Edukiak

5.6. Ebaluazio irizpideak

5.7. Metodologia

5.7.1. Printzipioak: Guk erabiliko dugun metodologia aktiboa, konstruktibista eta motibatzailea da. Izan ere, haurrek modu aktiboak hartzen dute parte gelako jardueretan, inor ez da atzean geratzen.konstruktibistari dagokionean, haurrek gauzak ikastea da gure helburu nagusia eta horretarako mosu ezberdinak erabiltzen saiatzen gara: jokoak, talde lanak, banakakoak... Gure nahia haurrek praktikan jar ditzaketen gaiak lantzea eta irakasltea da, autonomia landuz. Motibazioari lotuta, motibatuta ez dute haurrek bakarrik egon behar, irakasleak ere bai. Irakasleak lana gogoz egiten baditu ikasleek era horrela egingo dituzte. Irakasleen eginkizun garrantzitsuenetakoa konfiantzazko eta segurtasunezko giroa sortzea dela esan daiteke. gainera, haurrek mogu globalean ikasten dituzte gauzak eta ondorioz, ikasita dutenetik abiatuko gara eta barneratua duten hori osatzen joango gara. guk ikasketa esanguratsua lortu nahi dugu eta hori lortu ahal izateko haurren bizitzan garrantzia eta zentzu afektiboa duten esperientzia eta jarduerak proposatu behar ditugu, ikasleen interesekin eta beharrekin bat egingo duten ikaskuntza-egoerak bilatu eta proposatu behar ditugu.

5.7.2. Ikas-jardueren oinarriak eta ezaugarriak: ikasleekin jarduerak egiterako orduan erabiliko den metodologia ikaskuntza esanguratsuan oinarritzen da. Garrantzi handia emango zaio ikasleen parte hartzeari. Baina kontuan hartuko da haur bakoitzaren erritmoa, interesak eta behar ezberdinak.

5.7.3. Taldekatzeko moduak eta antolatzeko irizpideak: jarduerak banaka, talde handitan edo talde txikitan egingo dituzte. Jardueren arabera taldeak homogeneoak edo hetereogeneak izango dira, eta beti, mistoak.

5.7.4. Jarduera motak: eskakizun-maila handiko jarduerak eta espontaneotasun bizikoak orekatuko ditugu.

5.7.5. Espazioaren erabilera: Gela 4 txokotan (etxe txokoa, antzeztokia, joastikoa eta plastika txokoa) banatuta egongo da eta zenbaitetan, ikasleek beraiek aukeratuko dute zer egin txokoetan eta bestetan, irakasleak zuzenduko ditu txokoak.

5.7.6. Denbora eta jardueren antolaketa:

5.7.7. Baliabideak: Baliabide ezberdinak erabiliko dira estimulu ugariko giroa sortzeko: bideoak, irakurketa-liburuak, errotulagailuak, arkatzak...

5.7.8. Aniztasunari emandako erantzuna

5.7.8.1. Ikasgelako haur bakoitza ezberdina da eta guztien erritmoa, interesak eta beharrak errespetatzeaz gain, horietara egokitu behar da. Ezaugarri horien arabera programazio, jarduera edo proposamen ezberdinak egingo ditu irakasleak.

5.7.8.2. Erantzun orokorrak: metodologian aldaketak egingo dira, bai eta espazio eta denboran ere. Gainera, tutoretza orduak eskainiko ditu irakaslean ikasleen inguruan hitz egiteko.

5.8. Unitate didaktikoa: "Besteak entzuten dakit"

5.9. Gogoetak: Lan hau egiten denbora asko pasatu dugu, baina azkenean gehiago zentratu ginen unitate didaktikoan.

6. 6.- Unitate didaktikoa

6.1. Sarrera

6.1.1. Izenburua: Udazkena ezagutzen

6.1.2. Justifikazioa: Urtean zehar lau urtaro ezberdin eta horiek landuko ditugu. Baina ikasturtea hasi eta berehala udazkenean sartzen garenez, landuko dugun lehena huraxe izango da. Unitate didaktiko honetan helburu nagusia udazkena gainontzeko urtaroetatik bereiztea da.

6.1.3. Kokapena: Taldearen ezaugarri zehatzak ondorengoak: - Garapen afektiboa eta soziala: garai honetan haurrak egozentrismoa galtzen ari dira eta sozialago bihurtzen dira. - Garapen psikomotorra: haurrak beraien gorputza garatzen joaten dira eta, beraz, garrantzitsua da HH-en mugimenduan jarrita. - Garapen kognitiboa: Aldi ezberdinak bereizten dita eta HH-ko haurrak aldi preoperazionalean aurkitzen dira. - Nortasunaren eraketa: denetariko haurrak daude, guztiek izaera ezberdina baitute.

6.2. Metodologia: Aktiboa, konstruktibista eta motibatzailea da. Unitate didaktiko honetan, Delcroyren metodologia erabiliko dugu eta bertan 3 interes guneetan bereizten da. - Behaketa fasea bi azterketa moten bidez egin daiteke: zuzenekoa eta zeharkakoak. - Asoziazio fasean haurrak aztertu, erlazionatu eta sistematizatu egiten du behatutakoa errealitatea. - Adierazpen fasean haurrari ikasitakoa adierazteko aukera ematen zaio adierazpen modu ezberdinen bidez.

6.2.1. Espazioaren antolaketa: Talde bakoitzak mahai bat edukiko du eta gela osoan zehar banatuta egongo dira talde bakoitzaren mahaiak gainerako taldeei ez molestatzeko. Hala ere, badaude banaka edo gelakide guztiek baterako egingo dituzten ariketak.

6.2.2. Ikasleen taldekatzea: Jardueren arabera banaka, talde txikitan edo tanlde handitan egingo dituzte.

6.2.3. Denboraren antolaketa: Unitate didaktiko hau 3 astetan landuko da, aste bakoitzean lau saio eginez.

6.2.4. Baliabideak: Material ezberdinak erabiliko ditugu, hala nola, bideoak,

6.2.5. Jarduerak: jarduera ezberdinak egingo ditgu unitate hau lantzeko. besteak beste, bideoak ikusi, udazkeneko elemtuan hiztegia landu, janari ezberdinak ezagutu...

6.2.6. Aniztasunari arreta: Desberdintasun ugari daude 20 ikasleren artean, baina esanguratsuenak ikasle gutxi batzurenak dira: marokiar batenak, errusiar batenak eta 3 euskaldunenak.

6.3. Konpetentziak: konpetentzia ezberdina landuko ditugu aurretik aipatutako jardueretan: - Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna. - ikasten ikasteko gaitasuna. - Hizkuntzako komunikaziorako gaitasuna. - Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. - Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

6.4. Helburuak

6.4.1. Helburu orokorrak: Dekretuan agertzen diren helburuetatik atera ditugu eta unitatearekin zerikusia dutenak agertzen dira lanean.

6.4.2. Helburu didaktikoak: Helburu hauek zerikusia dute helburu orokorrekin, ebaluazio irizpideekin eta edukiekin. Hemen ere 3 esperientzia eremuak agertzen dira.

6.5. Edukiak

6.5.1. Kontzeptuzkoak

6.5.2. Prozedurazkoak

6.5.3. Jarrerazkoak

6.6. Ebaluazio irizpideak

6.6.1. Adierazleak

6.6.2. Prozedurazkoak: Hezkuntza-sistemaren parte da ebaluazioa eta horretarako informazioa lortu behar da. Informazioa lortzeko prozedura ezberdina erabili behar da. Momentuari dagokionean, irakasleak hasierako ebaluazio hartuko du abiapuntutzat. Moduari dagokionez, haurraren garapenari buruzko datu kualitatiboak emango ditu instrumentu ezberdinez baliatuz. Ebaluazioa kriteriala izango da. Erabiliko den teknika behaketa zuzena eta sistematikoa da.

6.6.3. Instrumentuak: Ikasleen garapena ebaluatzeko orduan instrumentu eta modu ezberdinak erabiltzeko aukera dago. Batetik, behaketa eta egunerokoa. Bestetik, gurasoekin elkarrizketa.

6.6.4. Unitate didaktikoaren eta irakasle-praktikaren ebaluazioa: Motibazioari dagokionean, gehienetan prestatutako ariketak nahikoak izango dira. Gainera, ariketa horiek nahikoak eta egokiak izango dira. Materialak ere egokiak dira eta ebaluatzeko erabiliko den instrumentua hausnarketa izango da.

6.6.5. Jarduerak

6.6.5.1. Jardueren sekuentzia: Proposatu ditugun jarduerekin zenbait ariketa burutuko ditugu eta ordena bat jarraituko dute. Bertan, hasiera batean udazkena ezagutzeko bideoa/ak ikusiko ditugu eta ondoren, hiztegiarekin, atzetik janariarekin jarraituko dugu.

6.6.5.2. Saio baten deskribapena

6.7. Gogoetak: Lan garrantzitsua izan da, batez ere azterketan sartzen dena delako eta irakasgaiaren helburuetako unitate didaktiko bat garatzea zelako.

7. 7.- Lanak

7.1. https://www.dropbox.com/home/Public