ภาษาคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาษาคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ภาษาคอมพิวเตอร์

1. 1.ภาษา Assembly

1.1. ความหมาย

1.1.1. คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ซึ่งจะทำงานโดยขึ้นกับรุ่นของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือหน่วยประมวลผล (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาแอสเซมบลีจำเป็นต้องผ่านการแปลภาษาด้วยคอมไพเลอร์เฉพาะเรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (assembler)

1.2. การนำไปใช้

1.2.1. 1. ตัวแปลภาษา : masm611.zip 4.7 MB และ dosbox074.zip 1.4 MB 2. คลาย zip ลงในเครื่อง 3. สั่ง run โปรแกรม setup.exe 4. กด Enter ประมาณ 20 ครั้ง - เมื่อ enter ที่ 12 ควรเปลี่ยน binr เป็น bin 5. ถ้าพบ Setup Successfully กด Ctrl-C ได้ 6. โปรแกรมทั้งหมดอยู่ในห้อง c:\masm611 7. พบตัวแปลภาษาใน c:\masm611\bin\ 8. ถ้าขณะ install ถ้าไม่เปลี่ยน bin เป็น binr - ต้อง cd c:\masm611\binr - ต้อง copy *.* c:\masm611\bin

1.3. ตัวอย่างโค้ง

1.3.1. org 100h ; set video mode mov ax, 3 ; text mode 80x25, 16 colors, 8 pages (ah=0, al=3) int 10h ; do it! ; cancel blinking and enable all 16 colors: mov ax, 1003h

2. ภาษา Go

2.1. ความยหมาย

2.1.1. GO LANG การเขียนโปรแกรม ภาษา Go MAY 17, 2017 4:31 PMBanyapon Poolsawasd26184Views ภาษา Go เป็นภาษาใหม่ที่ทาง Google ได้พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ OpenSource Project โดยทีมนักพัฒนาของ Google สำหรับแนวทางเลือกใหม่การเขียนโปรแกรม

2.2. การนำไปใช้

2.2.1. การสร้าง RESTful API ใน NodeJS นั้นเรื่องของการสร้าง RESTful API นั้นง่ายมาก ๆ แถมมี library จำนวนมากทั้ง Express, Koa, Loopback และ Hapi มาดูใน Go กันบ้าง ว่ามีอะไร ? เริ่มง่าย ๆ ด้วย net/http + encoding/json package ก็พอ ยากหน่อยสำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยตัวภาษามันใช้ได้เลย แต่ต้องลงแรงเยอะหน่อย เมื่อมองไปหา library ใช้งานก็ถือว่าเยอะเลยทั้ง Gin Chi Beego Martini Echo และอื่น ๆ อีกมากมาย ลองไปดูผลการทำ benchmark เพิ่มเติมได้ที่ Go HTTP Rounting Benchmark และหา library ต่าง ๆ จาก Awesome Go

2.3. ตัวอย่างโค้ด

2.3.1. package main import "fmt" func main() { fmt.Println("Hello, Go") }

3. ภาษา Javaseript

3.1. ความหมาย

3.1.1. บทเรียน Javascript เป็นการสอน เขียนโปรแกรมภาษา Javascript เบื้องต้น สำหรับ เป็นพื้นความรู้ในการพัฒนเว็บ ที่มีลูกเล่น และใช้คู่กับ CSS มีตัวอย่างโค้ดจาวาสคริปให้ ดาวน์โหลดไปทดลอง รันได้ สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ภาษา Javascript ทั้งหมด 19 บทเรียนรู้ง่าย ๆ เข้าใจได้เร็ว วิธีการใช้งาน JavaScript คำสั่งต่างๆ ในการเเสดงผลหน้าเว็บไซต์ Javascript statements คำสั่งที่ให้ทำงานตามลำดับ Comments เขียนข้อความบอกรายละเอียดในโค้ดโปรแกรม การประกาศตัวแปร

3.2. การนำไปใช้

3.2.1. ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ ได้ โดยไม่ต้องพึ่งภาษาอื่น - มีคำสั่งที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน - ใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ เช่น เตือนเมื่อกรอกรูปแบบข้อมูลผิดพลาด - ใช้ตรวจสอบผู้ใช้ได้ เช่น ตรวจสอบว่าผู้ใช้งานใช้ Browser อะไร - สร้าง Cookies ได้ - สร้างลูกเล่นให้เว็บไซต์ได้ ในบทเรียนเรื่อง JavaScript นี้ จะอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ การใช้ JavaScript เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจการทำงานร่วมกันของ JavaScript กับ HTML และ CSS ซึ่งก่อนที่จะเริ่มเรียนเรื่อง JavaScrip นั้น ผู้ศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่อง HTML และ CSS เสียก่อน

3.3. ตัวอย่างโค้ด

3.3.1. let name = 'ใส่ชื่อตรงนี้' alert('Thank you '+ name +' for reading this article :D')

4. ภาษา R

4.1. ความหมาย

4.1.1. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เป็นที่ใช้คำนวณทางสถิติ เพราะเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ท (open source) ที่ใช้งานได้ฟรี รองรับระบบปฎิบัติการหลายระบบ ปฎิบัติการทั้ง Windows Mac OS หรือ Linux โดยการทำงานของ R ที่นิยมเนื่องจากมี built-in function ทางด้านสถิตที่มีปริมาณมาก

4.2. การนำไปใช้

4.2.1. สร้างฟังก์ชั่น กำหนดค่าของสมการ แน่นอนว่า เราควรสร้างฟังก์ชั่นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นการกำหนดสมการว่า เมื่อเรารับค่าตัวแปรเข้ามา แสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟ ทีนี้เราลองมาเพิ่มลูกเล่นเข้าไป โดยนำชุดข้อมูลเหล่านี้ไป

4.3. ตัวอย่างโค้ด

4.3.1. # integer x <- c(1:10) class(x) # logical y <- c(TRUE, FALSE) class(y)

5. ภาษา PHP

5.1. การนำไปใช้

5.2. ความหมาย

5.2.1. PHP คือภาษาสำหรับทำงานด้านฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ PHP ถูกสร้างโดย Rasmus Lerdorf ในปี 1994 โดยที่ PHP ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาโดยทีมพัฒนาของภาษา PHP ซึ่งคำว่า PHP นั้นย่อมาจาก Personal Home Page ซึ่งในปัจจุบันนั้นหมายถึง PHP: Hypertext Preprocessor

5.2.2. คือมันจะเบาเครื่องมากกว่า IDE แต่ข้อเสียมันก็จะมีตรงที่ว่า ด้วยความเบาของมัน มันก็เลยจะขาดบาง feature ไปนั่นเองครับ IDE ที่ผมแนะนำ ที่ผมใช้อยู่จะมี Netbeans เพียงตัวเดียวครับ เหตุผลเนื่องจากมันฟรี ถึงแม้ว่ามันจะกิน แรมเยอะไปหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไร ด้วย feature ต่างๆที่สำคัญถูกเตรียมมาไว้ให้พร้อมหมดแล้ว

5.3. ตัวอย่างโค้ง

5.3.1. <?php echo “Hello World”; ?>